Εκτύπωση

Γιατί μπορεί να εκτίθεστε καθημερινά σε υψηλές τιμές ακτινοβολίας;

Γνωρίζετε ότι, τα τελευταία χρόνια, τα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους έχουν αυξηθεί σημαντικά;

Ποιες πηγές ακτινοβολίας αποτελούν τις πιο συνηθισμένες αιτίες υπερβάσεων των προτεινόμενων ορίων έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες σήμερα;

Διαβάστε το νέο άρθρο της Home Biology κάνοντας κλικ εδώ!