Δεν έχετε προσθέσει κάτι ακόμη στη λίστα σας!

Συχνές ερωτήσεις

Κλωβοί Faraday για προστασία δεδομένων, ατόμων, εταιρειών από κακόβουλες εκπομπές ακτινοβολίας, επιθέσεις EMP, ηλεκτρονικές υποκλοπές κ.α.

Κλωβοί Faraday αποτελούν κουτιά ή ολόκληρα δωμάτια με μεταλλικό περίβλημα στο οποίο όλα τα μέρη (τοίχοι, πόρτες, παράθυρα, εξαερισμοί, είσοδοι καλωδίων κ.α.) έχουν αγώγιμη συνέχεια/συμβατότητα και ανακλούν/απορροφούν τα πεδία εμποδίζοντας την είσοδο αλλά και την έξοδο ανεπιθύμητων ηλεκτρομαγνητικών σημάτων.

Χρησιμοποιούνται κυρίως για την προστασία εταιρειών, του προσωπικού τους και των κέντρων δεδομένων τους από κακόβουλες εκπομπές ακτινοβολίας, επιθέσεις EMP από τρομοκρατικές ομάδες, απογοητευμένους υπαλλήλους ή περιθωριακά στοιχεία, σαμποτάζ / ηλεκτρονικές υποκλοπές / αλλοίωση / χειραγώγηση δεδομένων από εγκληματίες στον κυβερνοχώρο, Radiation-Based Data Destruction (RBDD), ηλιακές καταιγίδες, πυρηνικές εκρήξεις κ.α.

faraday cages boxes

Η Home Biology, αντιπρόσωπος στην Ελλάδα της εταιρείας Holland Shielding (www.hollandshielding.comwww.hollandshielding.gr), παρέχει λύσεις που δεν αποτελούν πια κρυφή αποκλειστικότητα μόνο στρατιωτικών ή κυβερνητικών εγκαταστάσεων, αλλά είναι διαθέσιμες για κάθε εταιρεία ή νομική οντότητα που θέλει να προστατέψει τα δεδομένα ή/και το προσωπικό της:

Γιατί μια εταιρεία να προστατεύσει τους χώρους ή/και τα δεδομένα της;

Η καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων και των κέντρων δεδομένων (data centers) αλλά και η προστασία από υποκλοπές είναι υψίστης σημασίας για τις σημερινές εταιρείες/οργανισμούς.

Με την αυξανόμενη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών για τον έλεγχο τόσων πτυχών της σύγχρονης ζωής, από τα έξυπνα δίκτυα έως τα αυτοκινούμενα οχήματα, οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (EMI Electromagnetic Interference) - κάποιες από τις οποίες γίνονται εσκεμμένα (Intentional Electromagnetic Interference - IEMI) – αποτελούν  μεγάλη απειλή και έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων προτύπων προστασίας.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα με την προστασία έναντι των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών είναι ότι οι πηγές μπορεί να ποικίλουν μαζικά μεταξύ διαφορετικών επιτιθέμενων και των τρόπων με τον οποίο ξεκινούν οι επιθέσεις.

Το πρότυπο IEC 61000-4-36 της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής ορίζει κατηγορίες επιτιθέμενων και δίδονται παραδείγματα των τύπων επίθεσης που μπορεί κανείς να προβλέψει από αυτές τις κατηγορίες.

Από επιθέσεις μικρής εμβέλειας ή που απαιτούν κάποια άμεση πρόσβαση και μπορούν να υλοποιηθούν από οποιονδήποτε με πυροβόλα όπλα ESD ή jammers EM ή τροποποιημένους φούρνους μικροκυμάτων που μπορούν να αγοραστούν online για εκατοντάδες ευρώ μέχρι επιθέσεις από μεγάλες αποστάσεις με προηγμένες τεχνολογικά μεθόδους.

Ηλεκτρονικές υποκλοπές

Ηλεκτρονική κλοπή ορίζεται ως παράνομη συλλογή ακτινοβολούμενων πληροφοριών από εγκληματίες.

Με τον ευαίσθητο εξοπλισμό που κυκλοφορεί στην αγορά, τα δεδομένα μεταφέρονται μέσω του αέρα εκατοντάδες μέτρα μακριά.

Σε κτίρια όπου δεν μπορεί να δημιουργηθεί μια μεγάλη ασφαλής ζώνη, οι εμπιστευτικές πληροφορίες μπορούν εύκολα να κλαπούν ή να χειραγωγηθούν.

Ηλεκτρομαγνητικοί παλμοί (EMP)

Ένας παλμός ΕΜΡ, είναι σαν μία υπερενεργητική αστραπή που μπορεί να μεταδοθεί σε μεγάλες αποστάσεις, διαπερνόντας τα κοινά δομικά υλικά ή/και μέσω των υφιστάμενων καλωδίων ή ακόμα και τους αγωγούς αερίου και νερού και να καταστρέψει όλα τα ηλεκτρονικά μέσα, τα δεδομένα και τα συστήματα ασφαλείας στην τοποθεσία σας.

Η απειλή μιας επίθεσης EMP είναι σήμερα πιο πραγματική από ποτέ.

Στο διαδίκτυο μπορείτε εύκολα να βρείτε οδηγίες για τη δημιουργία φορητής συσκευής EMP που λειτουργεί με μπαταρίες και μπορεί να παράγει εξαιρετικά ισχυρά κύματα μαγνητικού πεδίου για μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Ένας λιγότερο τεχνικά ειδικευμένος εγκληματίας μπορεί να νοικιάσει μια φορητή συσκευή, ανώνυμα, για λιγότερο από 1000 ευρώ, από διάφορες πηγές σε όλο τον κόσμο. Είναι μια πραγματική βιομηχανία, ένα εντελώς νέο είδος εγκλήματος.

Το μέγεθος αυτών των πυροβόλων όπλων ποικίλλει από φορητές γεννήτριες χειρός μέχρι πομπούς μεγάλης ισχύος που χωρούν σε ένα μικρό φορτηγό, το οποίο μπορεί να σταθμεύσει κοντά στο κέντρο δεδομένων σας.

Στην εποχή μας υπάρχει και εμπορικά διαθέσιμος εξοπλισμός όπως ο Diehl pulser (βλέπε φωτό), μια "πηγή παρεμβολής" που είναι σε θέση να εκπέμπει συνεχή ροή κύματος 350MHz έντασης 120kV/m συνεχώς για 30 λεπτά και με μια κατάλληλη κεραία, είναι ικανή να προκαλέσει βλάβες σε μεγάλη απόσταση.

Επιθέσεις είναι δυνατόν να συμβούν και με απευθείας έγχυση παλμών ή συνεχών κυμάτων στις γραμμές ισχύος και επικοινωνίας.

Τέλος, ισχυρούς EMP με τεράστιο εύρος εκπομπής δημιουργούν ερευνητικά εργαστήρια και στρατιωτικά προγράμματα υψηλού επιπέδου (π.χ. βλήμα Boeing CHAMP και το ρωσικό RANETS-E), ενώ χώρες όπως η Βόρεια Κορέα και το Ιράν έχουν ήδη διαθέσιμη την τεχνολογία για να ξεκινήσουν μια επίθεση EMP με καταστροφικές συνέπειες για τα ηλεκτρονικά μέσα, μέσα μεταφοράς, το ηλεκτρικό δίκτυο και όλες τις κρίσιμες υποδομές.

Πυρηνικοί ηλεκτρομαγνητικοί παλμοί (ΝEMP)

Ένας πυρηνικός ηλεκτρομαγνητικός παλμός είναι μια ριπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που δημιουργείται από πυρηνικές εκρήξεις.

Όλο και περισσότερες χώρες και οργανώσεις έχουν πρόσβαση σε πυρηνικά υλικά και συνεπώς υπάρχει κίνδυνος πυρηνικών εκρήξεων.

Τα προκύπτοντα ταχέως μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία μπορούν να κάνουν σύζευξη με ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα για να παράγουν καταστροφικές τάσεις ρεύματος και τάσης.

Τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε συγκεκριμένου συμβάντος πυρηνικού EMP ποικίλλουν ανάλογα με διάφορους παράγοντες, το σημαντικότερο από τα οποία είναι το ύψος της έκρηξης.

Στη στρατιωτική ορολογία, μια πυρηνική κεφαλή που πυροδοτείται δεκάδες έως εκατοντάδες χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης είναι γνωστή ως συσκευή ηλεκτρομαγνητικών παλμών υψηλού υψομέτρου (high altitude EMP = HEMP) και θεωρείται πολύ καταστροφική.

Για παράδειγμα μια πυρηνική έκρηξη στη στρατόσφαιρα πάνω από τη Μόσχα θα δημιουργήσει ένα πεδίο NEMP σε όλη τη Δυτική Ευρώπη, καταστρέφοντας όλα τα μη προστατευμένα δεδομένα.

Ηλιακές καταιγίδες

Υψηλά επίπεδα ηλιακής δραστηριότητας, προκαλούν κατά καιρούς γεωμαγνητικές καταιγίδες που αλληλεπιδρούν με το μαγνητικό πεδίο της Γης και καταστρέφουν δεδομένα και υποδομές.

Το 1989, μια γεωμαγνητική καταιγίδα διέκοψε την διανομή ρεύματος σε όλο το Κεμπέκ του Καναδά, ενώ το 2012 μια νέα γεωμαγνητική καταιγίδα πέρασε πολύ κοντά από τη γη.

Εκπομπές για πρόκληση βλαβών υγείας

Μεγάλη μερίδα επιστημόνων συνδέει τα τεχνητά ηλεκτρομαγνητικά πεδία με την πρόκληση επιπτώσεων στην υγεία από την μακροχρόνια έκθεση ακόμη και σε πολύ χαμηλές εντάσεις ακτινοβολίας.

Σε υψηλές εντάσεις ακτινοβολίας, οι επιπτώσεις στην υγεία είναι πιο άμεσες. Στο παρελθόν έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας περιστατικά σύμφωνα με τα οποία γινόταν εσκεμμένη εκπομπή ακτινοβολίας για την πρόκληση επιπτώσεων υγείας[1] ή/και την κατασκοπία (π.χ. στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μόσχα[2] από το 1953 έως το 1976 και πιο πρόσφατα, το 2017 στην Κούβα[3] και το 2018 στην Κίνα). 

[1] https://www.nytimes.com/2018/09/01/science/sonic-attack-cuba-microwave.html

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Moscow_Signal

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Embassy_attack_accusations_in_Cuba

shielded briefcase web slideshow 2

Εκτός από επιπτώσεις υγείας στο προσωπικό, οι επιπτώσεις στην λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων μπορούν να ποικίλουν από προσωρινές διακοπές λειτουργίας μέχρι και μόνιμες ζημιές που καθιστούν αδύνατη την επισκευή.

Ενώ η εσωτερική ανθεκτικότητα του εξοπλισμού αποτελεί βασικό μέρος της προστασίας IEMI, είναι γνωστό ότι ποικίλλει ακόμη και μεταξύ εξοπλισμού που κατασκευάζεται από τον ίδιο κατασκευαστή.

Ακόμη και αν όλος ο εξοπλισμός είναι σύμφωνος με την οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας EMC, δεν προστατεύεται επαρκώς καθώς οι διάφορες δοκιμές ανοσίας της οδηγίας EMC είναι σημαντικά χαμηλότερες από τα επίπεδα και τη συχνότητα που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν κατά τη διάρκεια μιας πραγματικής επίθεσης.

Έχει αποδειχθεί πολλές φορές ότι μια ακτινοβολούμενη ή διεγειρόμενη διαταραχή θα προκαλέσει ζημιά σε υψηλότερα επίπεδα ισχύος, αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα ισχύος μπορεί να προκαλέσει μόνο μικρές αναστάτωση ή και καθόλου σημαντική επίδραση. Αυτό καθιστά την εξασθένηση της διαταραχής το κλειδί για την προστασία.

Η λύση είναι η δημιουργία ενός πλήρους κλωβού Faraday γύρω από τους χώρους που επιθυμούμε να προστατέψουμε, δηλαδή ένα περίβλημα στο οποίο όλα τα μέρη (τοίχοι, πόρτες, παράθυρα, εξαερισμοί, είσοδοι καλωδίων κ.α.) έχουν αγώγιμη συνέχεια/συμβατότητα και ανακλούν/απορροφούν τα πεδία εμποδίζοντας την είσοδο αλλά και την έξοδο ανεπιθύμητων ηλεκτρομαγνητικών σημάτων.

Η χρήση των συνηθισμένων υλικών θωράκισης που παρέχουν ποσοστά θωράκισης 20-50dB (μπογιές, αυτοκόλλητες μεμβράνες, κουρτίνες, κουνουπιέρες και πλέγματα θωράκισης), με κάλυψη >50% των επιφανειών ενός χώρου, σημαίνει πρακτικά συνήθως μείωση τιμών ακτινοβολίας της τάξεως του 85-95%, λόγω μικρών ή μεγάλων διαρροών (πιθανά σημεία διείσδυσης: δάπεδο, πρίζες, ντουλάπες, λάστιχα τζαμιών, κλιματιστικά μηχανήματα κ.α.).

Ένας πλήρης κλωβός Faraday, κατασκευάζεται από πολύ ακριβότερα υλικά, δεν αφήνει σημεία διαρροής, φιλτράρει τα εισερχόμενα σήματα και παρέχει εύκολα ποσοστά θωράκισης >99%, έχοντας την δυνατότητα να μειώσει την ισχύ των εκπεμπόμενων σημάτων μέχρι και 1.000.000 φορές.

Το κόστος μετατροπής ενός δωματίου σε πλήρη κλωβό Faraday κυμαίνεται στις δεκάδες χιλιάδες ευρώ, ενώ η βασική θωράκιση των τοίχων / παραθύρων ενός δωματίου με μπογιές / μεμβράνες / κουρτίνες κυμαίνεται σε πολύ χαμηλότερα ποσά (350-800 ευρώ).

Να σημειωθεί ότι, αν και τα ποσοστά θωράκισης που επιτυγχάνονται με τους κλωβούς Faraday της Holland Shielding είναι τα υψηλότερα δυνατά, δεν είναι δυνατό να εγγυηθούν 100% προστασία ή απώλεια σήματος, καθώς αυτό είναι συνάρτηση της εξωτερικής εκπεμπόμενης ισχύος και απόστασης, ωστόσο πρακτικά η μείωση είναι τόσο μεγάλη που είναι πολύ δύσκολο να προκληθεί βλάβη από επίθεση.

Σήμερα, οι κλωβοί Faraday δεν αποτελούν πια κρυφή αποκλειστικότητα στρατιωτικών ή κυβερνητικών εγκαταστάσεων, αλλά είναι διαθέσιμοι για κάθε εταιρεία ή νομική οντότητα που θέλει να προστατέψει τα δεδομένα ή/και το προσωπικό της.

H ολλανδική εταιρεία Holland Shielding Systems B.V. είναι η παγκόσμια πρωτοπόρος στην κατασκευή κλωβών Faraday, διαθέτοντας μια πλήρη γκάμα υλικών και προϊόντων για την προστασία ηλεκτρομαγνητικές επιθέσεις και υποκλοπές.

Σε συνεργασία με πολλά πανεπιστήμια η Holland Shielding, έχει αναπτύξει ηλεκτρομαγνητικά θωρακισμένα κλουβιά Faraday για κέντρα δεδομένων, με ενσωματωμένα φιλτραρισμένα καλώδια και θωρακισμένους αγωγούς, που αντέχουν σε κακόβουλες εκπομπές ακτινοβολίας, επιθέσεις EMP από τρομοκρατικές ομάδες,  απογοητευμένους υπαλλήλους ή περιθωριακά στοιχεία, σαμποτάζ / ηλεκτρονικές υποκλοπές / αλλοίωση / χειραγώγηση δεδομένων από εγκληματίες στον κυβερνοχώρο, Radiation-Based Data Destruction (RBDD), ηλιακές καταιγίδες, πυρηνικές εκρήξεις κ.α.

Η αποτελεσματικότητα θωράκισης υπερβαίνει τις ελάχιστες απαιτήσεις προστασίας από ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς όπως καθορίζονται στο στρατιωτικό πρότυπο MIL-STD-188-125 (HEMP προστασία για επί εδάφους εγκαταστάσεις που εκτελούν κρίσιμα έργα). Τα φίλτρα και κλωβοί δοκιμάζονται τακτικά με τεστ ανοσίας με επιθέσεις ηλεκτρομαγνητικών παλμών.

Πλεονεκτήματα  

  • Τα κλουβιά Faraday της Holland Shielding κατασκευάζονται από μη εύφλεκτα υλικά και αυξάνουν την επιβράδυνση της καύσης του κτιρίου σας.
  • Μπορούν να κατασκευαστούν σε οποιοδήποτε μέγεθος και να ενσωματωθούν σε οποιοδήποτε στάδιο κατασκευής.
  • Παράδοση και τοποθέτηση μέσα σε λίγες εβδομάδες.
  • Eγγυημένη ηλεκτρομαγνητική θωράκιση έως 75 GHz - το προϊόν έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις αναδυόμενες τεχνολογικές απειλές για δεκαετίες.
  • Ο κλωβός Faraday βελτιώνει το επίπεδο προστασίας από διαρρήξεις και τον διαχωρισμό των κτιρίων σε απόρρητες ζώνες.
  • Καλύπτουν όλες τις ελάχιστες απαιτήσεις κορυφαίων προτύπων όπως το MIL_STD 188-125 (MILITARY STANDARD: HIGH-ALTITUDE ELECTROMAGNETIC PULSE PROTECTION FOR GROUND-BASED C4I FACILITIES PERFORMING CRITICAL, TIME-UR), EN 50147-1 (CENELEC Anechoic Chambers - Shield Attenuation Measurement), NSA 65-6 (NATIONAL SECURITY AGENCY SPECIFICATION FOR SHIELDED ENCLOSURES), IEEE-STD 299 (Institute Electrical & Electronic Engineers Standard Method for Measuring the Effectiveness of Electromagnetic Shielding Enclosures) – με κατάλληλη προδιαγραφή και TEMPEST (NATO SDIP-27).
  • Δυνατότητα προσθήκης και ηχομόνωσης για την αποφυγή ακουστικών διαρροών πληροφορίας (STC rating).

Υποστήριξη

Αναλυτικές περιγραφές προϊόντων και μηχανικός στη διάθεση σας για να σας λύσει κάθε απορία σχετικά με την χρήση των προϊόντων πριν και μετά την αγορά τους

Ηθικό εμπόριο

Μόνο προϊόντα αξιόπιστων εταιρειών, που τα έχουμε δοκιμάσει για την αποτελεσματικότητα τους και όχι οτιδήποτε “πουλάει“

Δωρεάν μεταφορικά

Παράδοση χωρίς χρέωση στον χώρο σας ή σε οποιοδήποτε κατάστημα Γενικής Ταχυδρομικής – Ισχύει εντός Ελλάδας, για όλες τις αγορές και ενοικιάσεις - Δεν ισχύει για ρούχα SHIELD

Παρακολούθηση παραγγελίας

Αποστολή tracking number με email / SMS για να γνωρίζετε κάθε στιγμή που βρίσκεται η παραγγελία σας

Εύκολη πληρωμή

Αντικαταβολή, τραπεζική κατάθεση / πληρωμή, πιστωτική κάρτα, μετρητά σε Viva Spot, Viva Wallet, Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay, Paypal

Πληρωμή σε δόσεις

Δυνατότητα πληρωμής σε 3 άτοκες δόσεις πληρώνοντας μέσω Klarna. Δείτε πως γίνεται.

H No1 εταιρεία μετρήσεων ακτινοβολίας στην Ελλάδα

Από το 2010, εκατοντάδες ιδιώτες, αλλά και οι μεγαλύτερες εταιρείες στη χώρα, μας έχουν εμπιστευτεί για την αξιόπιστη μέτρηση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων από μηχανικό και την μείωση της επιβάρυνσης από ακτινοβολίες.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2108081912
Δευ-Παρ 09:00-19:00

Φόρμα Επικοινωνίας

Φόρτωση...

Θέλετε να μη χάνετε είδηση;


Εγγραφείτε στο newsletter μας!

0
Shares