Η Home Biology είναι επιχείρηση παροχής συμβουλών μηχανικού, ενοικίασης εξοπλισμού και λιανικού εμπορίου μέσω διαδικτύου (Ξενίας 9, Κηφισιά, Τ.Κ. 14562, ΑΦΜ: 070638603, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς) και είναι εγγεγραμμένη στο επίσημο Μητρώο Προμηθευτών που συνάπτουν «Συμβάσεις από Απόσταση» (αριθμός μητρώου προμηθευτών 608/11).

Η χρήση υπηρεσιών ή η παραγγελία προϊόντων από την Home Biology (online ή offline), συνεπάγεται την αποδοχή των όρων χρήσης που αναφέρονται παρακάτω.

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας, οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Home Biology παρέχει τις υπηρεσίες του προς εσάς, τους επισκέπτες ή πελάτες, μόνο με την αποδοχή από πλευράς σας των ακόλουθων Όρων Χρήσης. Εφόσον επισκεφθείτε ή πραγματοποιήσετε αγορές μέσω του home-biology.gr, αποδέχεστε αυτόματα αυτούς τους όρους. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά. Οι όροι χρήσης μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς καμία προειδοποίηση. Ωστόσο η Home Biology δεσμεύεται να εφαρμόσει τους όρους που αναγράφονταν στον Ιστότοπο κατά τη στιγμή της παραγγελία σας.

Οι όροι που είναι ανηρτημένοι στο site εφαρμόζονται και στις πωλήσεις που γίνονται τηλεφωνικά και θεωρείται ότι έχουν διαβαστεί και γίνει αποδεκτοί από τον πελάτη.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές (Νόμος 2121/1993) και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση (download)», μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά των περιεχομένων της ιστοσελίδας χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου. Η άσκηση δραστηριοτήτων κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων συνεπάγεται τις αστικές κυρώσεις του άρθρου 65 Ν. 2121/1993. Σχεδόν όλες οι προσβολές της πνευματικής ιδιοκτησίας και των απόλυτων συγγενικών δικαιωμάτων είναι πράξεις αξιόποινες, όπως προκύπτει από το α.66 του Ν.2121/1993.Οι ποινικές κυρώσεις περιλαμβάνουν ποινή φυλάκισης από 1-10 χρόνια και χρηματική ποινή από 2.900 έως 59.000 ευρώ.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της home biology.gr αποτελούν βιομηχανική ιδιοκτησία  και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Νόμος περί σημάτων 2239/1994, Νόμος 703/1977 για τον αθέμιτο ανταγωνισμό), του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον δικό μας Δικτυακό τόπο.

Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών ΙΝΤΕΡΝΕΤ). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Περιορισμός της ευθύνης

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Home Biology δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του home-biology.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του home-biology.gr παρέχονται «όπως ακριβώς είναι», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η Home Biology αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Η Home Biology δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η Home Biology δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Home Biology δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η Home Biology.

Ακρίβεια Πληροφοριών

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη και δε δύναται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως συμβουλές ή προτροπή για συγκεκριμένες ή μη πράξεις. Στην Home biology καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών, φωτογραφιών και στοιχείων που εντάσσουμε στο δικτυακό τόπο και προέρχονται από εμάς χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται και να υπέχει ευθύνη για την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για πληροφορίες, φωτογραφίες και στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στο δικτυακό τόπο και προέρχονται από τρίτους. Δεν ευθυνόμαστε, ούτε σε περίπτωση αμέλειας, αν κάποια από τις πληροφορίες που έχει συμπεριληφθεί στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας περιέχει σφάλματα ή αποδειχθεί ανακριβής.

Η Home biology δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από δικτυακούς τόπους τρίτων, στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links) ή διαφημιστικών καταχωρήσεων, ούτε εγγυάται προς τους επισκέπτες και χρήστες την καλή εκτέλεση στην παροχή υπηρεσιών ή/και πώληση προϊόντων, την ακρίβεια τυχόν πληροφοριών, την ποιότητα των τυχόν προσφερομένων υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και γενικά τη νόμιμη, καλόπιστη ή ηθική συμπεριφορά των τρίτων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Home biology σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Τα αναφερόμενα προτεινόμενα όρια έκθεσης, δεν έχουν υιοθετηθεί από την ελληνική νομοθεσία και στερούνται νομικής ισχύος, ωστόσο αναφέρονται για ενημερωτικούς λόγους.

Δεσμοί (links) προς άλλα sites

Ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banner ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

Cookies

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε «cookies», μια τεχνολογία που αποθηκεύει δεδομένα στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τις λειτουργικές δυνατότητες του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου σας (browser). Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης. Αυτό μας επιτρέπει να λειτουργήσουμε στην ιστοσελίδα μας κατά τρόπο αποδοτικό την υπηρεσία που προσφέρουμε και να παρακολουθούμε την συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστοτόπου.

Η ιστοσελίδα της Home Biology χρησιμοποιεί τα cookies για να παρέχει στους χρήστες πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας. Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο. Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο της Home Biology. H Home Biology δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη στην ιστοσελίδα της για επαναληπτικό μάρκετινγκ.

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google, κάνοντας κλικ εδώ: https://www.google.com/ads/preferences/

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας, να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ' αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του website και να μην λειτουργήσει απρόσκοπτα κάθε ιστοσελίδα του.

Έναρξη – Διακοπή Λειτουργίας Υπηρεσιών

Στην home biology  καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια , ώστε η υπηρεσία και ο δικτυακός τόπος αυτής να λειτουργούν αδιάλειπτα. Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή και να διακόψουμε προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες.

Εγγραφήστο newsletter της Home Biology

Χρησιμοποιώντας τη φόρμα εγγραφής στο δεξί μέρος της ιστοσελίδας μας μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε με e-mail ενδιαφέρουσες ειδήσεις και προσφορές. Κάθε πελάτης μας που έχει προβεί σε αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα εγγράφεται αυτόματα στη λίστα αποστολής e-mail της Home Biology. Κάθε εγγεγραμένος χρήστης μπορεί να σταματήσει να λαμβάνει e-mails από τη Home Biology, απλά πατώντας στο σχετικό σύνδεσμο που περιλαμβάνετε σε κάθε e-mail που αποστέλλουμε. Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν παραχωρούνται σε τρίτους (για αποστολή διαφημιστικού υλικού κλπ).

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν παραχωρούνται σε τρίτους (για αποστολή διαφημιστικού υλικού κλπ).

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 2472/1997,όπως έχει συμπληρωθεί από τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν.2819/2000) , του Ευρωπαϊκού Δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) και τους παρόντες όρους.

Υπηρεσίες - Προϊόντα

Η home biology  δεσμεύεται για την ποιότητα και καλή εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτήν και οφείλει να ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες της σχετικά με α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που προσφέρει, β) την τιμή, γ) το φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή και δ) τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας, Η home biology  δεν ευθύνεται για την ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους και διαφημίζονται μέσω της home biology . Η home biology  δεν οφείλει την επιστροφή χρημάτων, την επανάληψη των παρεχόμενων υπηρεσιών, ή άλλου είδους αποζημίωση σε περιπτώσεις που οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν μπορούν να ολοκληρωθούν λόγω υπαιτιότητας του πελάτη.

Οι μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που αναφέρονται στη μελέτη του Ελέγχου Ηλεκτρομαγνητικής Επιβάρυνσης και οι προτάσεις που απορρέουν από αυτές αφορούν το αναφερόμενο χρονικό διάστημα μέτρησης και ζώνη συχνοτήτων ανά όργανο. Ο μελετητής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν μελλοντική μεταβολή των επιπέδων ακτινοβολίας λόγω αύξησης των εκπομπών των υπαρχόντων πηγών ακτινοβολίας, προσθήκης νέων πηγών ακτινοβολίας, ύπαρξης πηγών ακτινοβολίας εκτός του φάσματος συχνοτήτων μέτρησης των μετρητικών του οργάνων κ.α.

Σχετικά με την αποτελεσματικότητα των υλικών θωράκισης, να σημειωθεί ότι το πραγματικό ποσοστό μείωσης των ακτινοβολιών εξαρτάται κυρίως από την ανάκλαση / απορρόφηση που παρέχει κάθε υλικό αλλά και από το ποσοστό κάλυψης των επιφανειών. Κάθε μη θωρακισμένο σημείο αποτελεί πιθανό σημείο διείσδυσης που μπορεί να μειώσει τοπικά ή συνολικά το αποτέλεσμα της θωράκισης.

Τα υλικά θωράκισης που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας έχουν πιστοποιηθεί στα εργαστήρια της Yshield σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα (π.χ. IEEE-STD-299-2006). Να σημειωθεί ωστόσο ότι ποσοστά μείωσης που καταγράφονται εργαστηριακά δεν συνεπάγονται αντίστοιχες μειώσεις σε πραγματικές συνθήκες. Για παράδειγμα η χρήση των κύριων υλικών θωράκισης από ακτινοβολίες υψηλών συχνοτήτων που παρέχουν ποσοστά θωράκισης 20-40dB (μπογιές, αυτοκόλλητες μεμβράνες, κουρτίνες, κουνουπιέρες και πλέγματα θωράκισης) σημαίνει πρακτικά συνήθως μείωση τιμών ακτινοβολίας της τάξεως του 85-95%.

Η ισοτροπική κεραία UBB27 που χρησιμοποιείται στις μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων από το μηχανικό της Home Biology παρέχει ακριβέστερες μετρήσεις σε σχέση με τις κατευθυντικές κεραίες των μετρητών που ενοικιάζονται/πωλούνται από την ιστοσελίδα μας, οι οποίες μπορεί λόγω μέτρησης σε ένα άξονα, σε μικρότερο φάσμα συχνοτήτων κ.α. να δώσουν συγκριτικά διαφορερικές/χαμηλότερες μετρήσεις.

Δεδομένης της πληθώρας αστάθμητων παραγόντων που επηρεάζουν το αποτέλεσμα της εγκατάστασης υλικών θωράκισης (π.χ. μεταβολή πεδίων υψηλών συχνοτήτων εξαιτίας της προσθήκης νέων πηγών ή της αύξησης της ισχύος των υπαρχουσών πηγών / μεταβολή πεδίων χαμηλών συχνοτήτων εξαιτίας των αυξημένων φορτίων ρεύματος / ανισορροπίες φάσεως – ουδετέρου που επηρεάζουν τη μαγνητική θωράκιση κ.α.), η Home Biology δεν φέρει ευθύνη από την μη επίτευξη της αναμενόμενης μείωσης των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που διαπιστώνεται από την επαναμέτρηση τους από μηχανικό της Home Biology ή με την δωρεάν ενοικίαση κάποιου μετρητή ακτινοβολίας από την ιστοσελίδα της Home Biology.

Η Home Biology προμηθεύει υλικά ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης/μετρητές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και παρέχει συμβουλές/υπηρεσίες μηχανικού για την ορθή εγκατάσταση/χρήση τους και δεν αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών θωράκισης. Τα συνεργαζόμενα συνεργεία που πραγματοποιούν εργασίες θωράκισης / μόνωσης / ηλεκτρολογικές κ.α. είναι υπεύθυνα για την έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων πραγματοποίησης εργασιών ή και πώλησης υλικών, στα οποία, για την αποφυγή εσφαλμένης τιμολόγησης, προτείνεται η αναγραφή της σχετικής προσφοράς της Home Biology.

Δωρεάν επαναμέτρηση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων

Στους πελάτες για τους οποίους έχουμε πραγματοποιήσει Έλεγχο Ηλεκτρομαγνητικής Επιβάρυνσης στο χώρο τους, παρέχουμε δωρεάν επαναμέτρηση των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων υψηλών συχνοτήτων στον ίδιο χώρο μετά την εφαρμογή κάποιας προτεινόμενης λύσης θωράκισης.

Για να ισχύει η προσφορά της δωρεάν επαναμέτρησης, ο χώρος μετρήσεων θα πρέπει να βρίσκεται εντός Αττικής και η αγορά των υλικών θωράκισης να έχει γίνει μέσω του e-shop της Home Biology.

Ενοικίαση μετρητών ακτινοβολίας

Οι πελάτες που προβαίνουν σε online ή τηλεφωνική παραγγελία μετρητή ή μετρητών ακτινοβολίας προς ενοικίαση, αποδέχονται ως μισθωτές, ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους ενοικίασης:

Διάρκεια ενοικίασης

Ως διάρκεια ενοικίασης ορίζεται το ημερολογιακό διάστημα από την ημέρα που ο μισθωτής παραλαμβάνει τις συσκευές από την εταιρεία courier (Γενική Ταχυδρομική – ώρες παράδοσης 09:00-17:00) μέχρι την ημέρα που τις παραδίδει στην ίδια εταιρεία courier για να επιστραφούν στην Home Biology. Η διάρκεια ενοικίασης είναι 2ήμερη ή εβδομαδιαία και συμφωνείται πριν την αποστολή των μετρητών.

Οδηγίες ασφαλούς συντήρησης συσκευών

Για όλο το διάστημα της περιόδου ενοικίασης, ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για τη σωστή διαχείριση των συσκευών και την προστασία τους από πτώση, γρατζούνισμα, νερό ή υψηλή υγρασία, παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, τη ζέστη ή σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες κλπ. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει πιστά τις διαδικασίες χρήσεως που περιγράφονται στις ελληνικές οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Οι συσκευές απαγορεύεται να εξέλθουν από τη χώρα (Ελλάδα), χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Home Biology. Σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης, λόγω κακής χρήσης της συσκευής, ο μισθωτής οφείλει να αποζημιώσει την Home Biology μέχρι το ποσό της πλήρους αξίας της συσκευής. Σε περίπτωση άρνησης, η Home Biology θα ασκήσει άμεσα τα νόμιμα δικαιώματα της. Σε περίπτωση που ο μισθωτής παραλάβει την συσκευή με ελάττωμα, υποχρεούται να μας ειδοποιήσει με e-mail ή τηλεφωνικά για το πρόβλημα μέσα σε 24 ώρες από την παραλαβή (μετά την πάροδο των 24 ωρών, η επιστροφή της συσκευής, με την αιτιολογία ότι η συσκευή ήταν εξαρχής ελαττωματική, δεν θα γίνεται δεκτή για προφανείς λόγους). Μετά την επιστροφή της συσκευής οι τεχνικοί μας θα ελέγξουν το πρόβλημα και αν η συσκευή βρεθεί ελαττωματική θα αποσταλεί στον μισθωτή μια νέα, μόλις είναι διαθέσιμη.

Τρόπος επιστροφής των συσκευών

Ο μισθωτής θα πρέπει να συσκευάσει τους μετρητές ακολουθώντας τις οδηγίες συσκευασίας και χρησιμοποιώντας τα υλικά συσκευασίας που θα παραλάβει από τη Home Biology. Ο μισθωτής θα πρέπει να κρατήσει το αποδεικτικό αποστολής της εταιρείας courier, ώστε να μπορεί να εντοπιστεί το δέμα αν χαθεί ή καθυστερήσει να επιστραφεί.

Επιστροφή συσκευής σε κακή ή ελαττωματική  κατάσταση

Σε περίπτωση που κάποια συσκευή επιστραφεί στη Home Biology με εμφανή σημάδια κακομεταχείρισης (γδαρσίματα, σπασμένα μέρη κλπ),  ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να καταβάλει αποζημίωση για την επισκευή ή την αντικατάσταση της συσκευής μέχρι την αξία πώλησης της. Σε περίπτωση άρνησης, η Home Biology θα ασκήσει άμεσα τα νόμιμα δικαιώματα της.

Καθυστερημένη ή μη επιστροφή των συσκευών

Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρήσει τη συμφωνηθείσα διήμερης ή εβδομαδιαία διάρκεια ενοικίασης (ενδεχόμενη καθυστέρηση θα δημιουργήσει πρόβλημα σε άλλους πελάτες με τους οποίους θα έχει κανονιστεί να παραλάβουν τον μετρητή ακτινοβολίας μετά τη λήξη της δικής του περιόδου ενοικίασης). Σε περίπτωση που επιθυμεί να κρατήσει τις συσκευές για περισσότερο διάστημα, ο μισθωτής θα πρέπει να ενημερώσει τη Home Biology το συντομότερο δυνατόν για να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα εκμίσθωσης των συσκευών. Σε περίπτωση καθυστερημένης αποστολής των συσκευών, θα υπάρξει επιπλέον χρέωση 10 ευρώ για κάθε επιπλέον ημέρα. Σε περίπτωση άρνησης, η Home Biology θα ασκήσει άμεσα τα νόμιμα δικαιώματα της, εξωδίκως και δικαστικώς. Σε περίπτωση μη επιστροφής των συσκευών, ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει την Home Biology για την πλήρη αξία πώλησης τους.  Σε περίπτωση άρνησης, η Home Biology θα ασκήσει άμεσα τα νόμιμα δικαιώματα της, ως κύριοι του πράγματος, μέσω της διεκδικητικής αγωγής (1094 επ. του Αστικού Κώδικα), ως νομείς του πράγματος, βάσει των διατάξεων της νομής (974 επ. του Αστικού Κώδικα), αλλά και με αγωγές του Ενοχικού Δικαίου, των αδικοπραξιών και του αδικαιολόγητου πλουτισμού.

Έλεγχος κατάστασης των συσκευών μετά την επιστροφή τους

Η Home Biology υποχρεούται να ελέγχει τις συσκευές, όταν επιστρέφονται με την πραγματοποίηση μετρήσεων σε προκαθορισμένα σημεία ή/και την χρήση βαθμονομημένων μετρητών. Αν διαπιστωθεί απόκλιση >5% από τις κανονικές τιμές μέτρησης η συσκευή αποστέλλεται στον κατασκευαστή για έλεγχο ή/και βαθμονόμηση (μετρητές Gigahertz). Ο μετρητής Radex RD1212 είναι αυτοελεγχόμενος. Ο μετρητής Canary απαιτεί επαναβαθμονόμηση κάθε 10 χρόνια οπότε και αποστέλλεται στον κατασκευαστή (Corentium Norway).

Νομή και Κυριότητα των συσκευών

Η νομή και η κυριότητα των συσκευών που εκμισθώνονται ανήκει πάντα στην Home Biology και δεν μεταβιβάζεται στον μισθωτή κατά την διάρκεια την εκμίσθωσης τους. Ο μισθωτής δεν έχει το δικαίωμα να πουλήσει, υπενοικιάσει ή να μεταβιβάσει σε τρίτο πρόσωπο τις συσκευές, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Home Biology.

Ανωτέρα Βία

Η Home Biology  δεσμεύεται από τους παραπάνω όρους και οφείλει να αποστέλλει τις συσκευές στον συμφωνηθέντα χρόνο ή στον πλησιέστερο δυνατό με το συμφωνηθέντα και να παρέχει εγκαίρως όλες τις απαραίτητες οδηγίες και πληροφορίες για τη σωστή χρήση της ενοικιαζόμενης συσκευής. Η Home Biology δεν υπέχει ευθύνη για αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής ή τυχόν υπερημερία στην εκπλήρωσή της  που οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Αποδοχή όρων

Οι παραπάνω όροι ισχύουν και σε περίπτωση μελλοντικής ενοικίασης συσκευών από τον ίδιο μισθωτή (δωρεάν ή με χρέωση), εκτός αν συμφωνηθεί μεταξύ του μισθωτή και της Home Biology η αλλαγή των όρων πριν την εκ νέου αποστολή. Η ισχύουσα νέα ημερομηνία αποστολής και η νέα τιμή εκμίσθωσης θα μπορούν να διασταυρωθούν από τα αποδεικτικά αποστολής της εταιρείας courier και τις σχετικές αποδείξεις/τιμολόγια.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παραπάνω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει εξ αυτού υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών.

Τιμές προϊόντων

Οι τιμές που αναφέρονται στον Ιστότοπο είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ.

Η Home Biology επιφυλάσσει το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών που εφαρμόζονται στα προϊόντα του Site του σε οποιαδήποτε στιγμή, αλλά δεσμεύεται να εφαρμόσει τις τιμές που αναγράφονταν στον Ιστότοπο κατά τη στιγμή της παραγγελίας σας.

Δωρεάν συστημένη παράδοση προϊόντων εντός Ελλάδας

Όλα τα προϊόντα μας παραδίδονται δωρεάν εντός Ελλάδος.

Για παραγγελίες εκτός Ελλάδος, θα υπάρχει κάποια έξτρα χρέωση για την οποία θα ενημερωθείτε με e-mail εντός 24 ωρών μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Η χρέωση θα βασίζεται στην εταιρεία Courier με την οποία συνεργαζόμαστε (Γενική Ταχυδρομική).

Η αποστολή των προϊόντων είναι συστημένη, δηλαδή παραδίδονται προσωπικά στον παραλήπτη, αποκλείοντας το ενδεχόμενο κλοπής τους μετά την παράδοση τους στις κατοικίες.

Διαθεσιμότητα και χρόνος παράδοσης

Τα προϊόντα συνήθως παραδίδονται μέσα σε 5-10 εργάσιμες ημέρες. Οι προθεσμίες παράδοσης είναι ενδεικτικές και μπορούν ενδεχομένως να τροποποιηθούν.

Διεκπεραιώνουμε την παραγγελία σας μέσα στο πλαίσιο των διαθέσιμων αποθεμάτων μας.

Προσπαθούμε πάντα να υπάρχει απόθεμα σε μπογιές και μεμβράνες ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης. Δεν τηρείται απόθεμα στα υφάσματα ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης, τα οποία έρχονται από τον προμηθευτή, κομμένα στις διαστάσεις της εκάστοτε παραγγελίας.

Σε περίπτωση μη λήψης του δέματος στις αναφερόμενες προθεσμίες, μια έρευνα πραγματοποιείται προς τον μεταφορέα και διαρκεί ως και 15 ημέρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, καμία αποζημίωση ή επαναποστολή δεν θα μπορεί να λάβει χώρα. Η Home Biology δεν θα μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο των συνεπειών που οφείλονται σε καθυστέρηση παράδοσης ή απώλεια του δέματός σας εκ μέρους του μεταφορέα.

Πραγματοποίηση αγορών

Η παραγγελία των προϊόντων πραγματοποιείται online ή τηλεφωνικά.

Αν προχωρήσετε στην παραγγελία online, αφού ολοκληρώσετε τις αγορές σας, οδηγήστε στην σελίδα "η τσάντα αγορών σας" και τσεκάρετε το κουτάκι με την ένδειξη «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» . Στη συνέχεια επιλέγετε έναν από τους 3 τρόπους πληρωμής και συμπληρώνετε τα στοιχεία σας.

Πληρωμή με αντικαταβολή

Πληρώνετε το ποσό στον υπάλληλο της εταιρείας courier που θα σας παραδώσει την παραγγελία σας.

Η πληρωμή με αντικαταβολή δεν ισχύει για υλικά όπως υφάσματα, πλέγματα, ταπετσαρίες και κουνουπιέρες ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης τα οποία κόβονται σε συγκεκριμένες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας και εξοφλούνται προκαταβολικά με πιστωτική κάρτα ή κατάθεση.

Επίσης δεν ισχύει για αγορές άνω των 500 ευρώ (το νέο νομοσχέδιο δεν επιτρέπει πλέον την εξόφληση με μετρητά για συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων αξίας μεγαλύτερης των 500 ευρώ).

Πληρωμή μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό

Οι διαθέσιμοι τραπεζικοί λογαριασμοί της Home Biology στους οποίους μπορείτε να καταθέσετε χρήματα είναι οι εξής:

1) Τράπεζα Πειραιώς / Αριθμός λογαριασμού: 5030-055183-681 / IBAN: GR49 0172 0300 0050 3005 5183 681 /  Όνομα δικαιούχου: Καγκελίδης Μιχάλης

2) Τράπεζα Alpha Bank: Αριθμός λογαριασμού: 121-002101-252553 / IBAN: GR74 0140 1210 1210 0210 1252 553 / Όνομα δικαιούχου: Καγκελίδης Μιχάλης

Μόλις καταθέσετε το τελικό ποσό των αγορών σας σε έναν από τους παραπάνω τραπεζικούς λογαριασμούς, ενημερώστε μας τηλεφωνικά ώστε να προχωρήσουμε στη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας.

Πληρωμή με πιστωτική κάρτα

Οι πληρωμές των προϊόντων με πιστωτική κάρτα γίνονται online μέσω του Paypal. To Paypal είναι μια υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για ασφαλείς συναλλαγές στο Internet και αναλαμβάνει να πληρώσει τα ηλεκτρονικά καταστήματα για λογαριασμό σας.

Το Paypal δίνει την δυνατότητα της ασφαλούς πραγματοποίησης αγορών 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο!

Χρησιμοποιώντας την πιστωτική σας κάρτα (Visa, Mastercard, American Express) μπορείτε να πληρώσετε μέσω του PayPal χωρίς να γραφτείτε μέλος.

Αν αποκτήσετε λογαριασμό στο Paypal μπορείτε να πληρώσετε με περισσότερους τρόπους όπως με τραπεζική μεταφορά χρημάτων από τον τραπεζικό σας λογαριασμό και με τις περισσότερες πιστωτικές, χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες.

Για να ισχύσει η παραγγελία σας μέσω Paypal, θα πρέπει να λάβετε κάποιο e-mail επιβεβαίωσης από την Home Biology, αλλά και από το Paypal μέσα σε 24 ώρες. Σε περίπτωση που δεν τα λάβετε ελέγξτε τα ανεπιθύμητα μηνύματά σας (spam). Αν δεν είναι ούτε στο φάκελο με τα ανεπιθύμητα, επικοινωνήστε μαζί μας.

Οι πληρωμές με πιστωτική κάρτα μέσω Paypalείναι ασφαλείς γιατί:

  • Όταν πληρώνετε με το PayPal, απλώς δίνετε τη διεύθυνση email που συνδέεται με το λογαριασμό σας στο PayPal. Οι έμποροι ή τα ηλεκτρονικά καταστήματα λαμβάνουν την πληρωμή σας από το PayPal, χωρίς καμία πρόσβαση στις οικονομικές σας πληροφορίες.
  • Είναι απίθανο το ενδεχόμενο υποκλοπής των προσωπικών σας στοιχείων ή της πιστωτικής σας κάρτας.Το PayPal κρυπτογραφεί αυτόματα τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας κατά τη μεταφορά από τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το Secure Sockets Layer Protocol (SSL) με ένα κλειδί κρυπτογράφησης μήκους 128-bits (το υψηλότερο επίπεδο που διατίθεται στο εμπόριο). Μόλις τα στοιχεία σας φτάσουν στο PayPal, διατηρούνται σε φυλασσόμενους διακομιστές που προστατεύονται από ηλεκτρονικό firewall και δεν είναι άμεσα συνδεδεμένοι με το internet, οπότε οι προσωπικές σας πληροφορίες είναι διαθέσιμες μόνο σε εξουσιοδοτημένους υπολογιστές.
  • Κάθε συναλλαγή ελέγχεται από εξονυχιστικά από το Paypal. Αν υπάρχει υποψία απάτης ή υποκλοπής ταυτότητας στο λογαριασμό σας, το Paypal επικοινωνεί μαζί σας αμέσως.
  • Το Paypal επιλέγει αν θα συνεργαστεί με κάποιο ηλεκτρονικό κατάστημα, κάτι το οποίο αυξάνει την αξιοπιστία του e-shop με το οποίο θα πραγματοποιήσετε την αγορά σας.
  • To Paypal παρέχει "Προστασία Αγορών" στους εγγεγραμένους χρήστες του. Αν υπάρξει ποτέ κάποιο πρόβλημα σε κάποια συναλλαγή σας, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα το Paypal να επιστρέψει τα χρήματα στο λογαριασμό σας.

Απόδειξη αγοράς

Η νόμιμη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς εκδίδεται από την Home Biology και αποστέλλεται μαζί με προϊόντα (θα την βρείτε στη συσκευασία της παραγγελίας σας όταν την παραλάβετε). Στην περίπτωση αγοράς μεμβρανών θωράκισης RF Shield 26 η νόμιμη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς εκδίδεται από εξωτερικό προμηθευτή (με την ονομασία μεμβράνης IR50 – η ονομασία RF Shield 26 αποτελεί εμπορική ονομασία που χρησιμοποιεί η Home Biology, βασισμένη στο ποσοστό της παρεχόμενης θωράκισης του υλικού) και αποστέλλεται μαζί με προϊόντα (θα την βρείτε στη συσκευασία της παραγγελίας σας όταν την παραλάβετε).

Πληροφορίες προϊόντων

Οι φωτογραφίες που απεικονίζουν τα προϊόντα είναι ενδεικτικές και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να λειτουργήσουν δεσμευτικά για την HomeBiology. Επιπλέον, όσον αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις περιγραφές των προϊόντων που προέρχονται από τους συνεργάτες ή τους προμηθευτές μας, η Home Biology απαλλάσσεται κάθε ευθύνης, όσον αφορά στην ισχύ του περιεχομένου τους.

Ασφάλεια προϊόντων

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τον ασφαλή χειρισμό και την εγκατάσταση των προϊόντων και την τήρηση των οδηγιών ασφαλείας, οι οποίες αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας ή/και αποστέλλονται μαζί με τα προϊόντα.

Οι μπογιές και το πλέγμα ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης είναι αγώγιμα υλικά και πρέπει να γειώνονται. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την σωστή γείωση των προϊόντων η οποία θα πρέπει να γίνει από έναν ηλεκτρολόγο να την κάνει ηλεκτρολόγος με βάση τον νέο κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων HD384. Η γείωση πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην αφαιρείται εύκολα (π.χ. από παιδιά που παίζουν, κατοικίδια ζώα). Ο πελάτης θα πρέπει να επιθεωρεί οπτικά την γείωση για τυχόν ζημιές τακτικά.

Η Home Biology δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν από την λανθασμένη χρήση των προϊόντων της. Μέχρι σήμερα δεν έχει καταγράφει κανένα σχετικό ατύχημα. Ωστόσο, σε περίπτωση ατυχήματος λόγω της χρήσης των υλικών ο πελάτης δεν θα θεωρήσει υπεύθυνη την Home Biology.

Εγγυήσεις προϊόντων

Η διάρκεια της εγγύησης των προϊόντων είναι:

  • 2 χρόνια για τους μετρητές ακτινοβολίας της Gigahertz
  • 2 χρόνια για τα ασύρματα τηλέφωνα της Siemens
  • 2 χρόνια για τον μετρητή Canary
  • 1 χρόνος για τον μετρητή RD1212

Η εγγύηση δεν εφαρμόζεται για την επισκευή βλαβών που προέρχονται από εξωτερική αιτία (π.χ. ατύχημα, χτύπημα, κεραυνό, ηλεκτρικές μεταπτώσεις...), χρήση ή εγκατάσταση που δεν συμφωνούν με τους ορισμούς του κατασκευαστή, μη τήρηση των οδηγιών για την καλή συντήρηση της συσκευής, εμπορική ή συλλογική χρήση και ακατάλληλη χρήση περιφερειακών, εξαρτημάτων ή αναλώσιμων. Η HomeBiologyδεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη σε περίπτωση που ο κατασκευαστής αρνηθεί αιτιολογημένα να εφαρμόσει την εγγύηση. Η εγγύηση δεν εφαρμόζεται, αν το μοντέλο η ο σειριακός αριθμός του υλικού έχει υποστεί αλλαγή.

Επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων

Αν το προϊόν είναι ελαττωματικό, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail ή τηλεφωνικώς εντός 24ώρου απ'την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος, για να γνωστοποιηθεί το αίτημα σας και ο λόγος της επιστροφής. Σε αντίθετη περίπτωση η επιστροφή δε θα γίνεται δεκτή.

Στη συνέχεια μας το στέλνετε πίσω εντός 7 εργάσιμων ημερών και αφού ελέγξουμε το προϊόν, σας στέλνουμε ένα ίδιο χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Το προϊόν δεν θεωρείται ελαττωματικό, αν έχει υποστεί φθορά λόγω χρήσης ή υπαιτιότητας του αγοραστή.

Τα έξοδα αποστολής για τυχόν εύλογη και αιτιολογημένη επιστροφή των προϊόντων βαρύνουν την εταιρεία μας (στην περίπτωση των προϊόντων της Gigahertz και της Yshield η αποστολή γίνεται στη Γερμανία). Και εφόσον έχουν παραδοθεί απευθείας από Γερμανία αποστέλλονται και απευθείας εκεί.

Σημειώνεται ότι δεν γίνονται δεκτές επιστροφές για λόγους αισθητικούς, λόγω μικροατελειών του υλικού ή λόγω ανάδειξης υπαρχουσών ατελειών/ανομοιομορφιών του τζαμιού, λόγω απόκλισης μέχρι 2 cm από τις διαστάσεις του υφάσματος κλπ.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την αγορά στην οποία έχετε προβεί- χωρίς να χρειάζεται να δώσετε λόγο – εντός 14 ημερών από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης, τα έξοδα επιστροφής αλλά και τα αρχικά έξοδα αποστολής των προϊόντων, με τα οποία είχε επιβαρυνθεί η Ηome Biology, βαραίνουν τον καταναλωτή.

Η άσκηση του δικαιώματος σας υπαναχώρησης γίνεται συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας μας με φαξ ή emailτο σχετικό έντυπο υπαναχώρησης που θα βρείτε εδώ: http://www.home-biology.gr/images/UPLOADS/revocation.pdf.

Τα προϊόντα πρέπει να αποσταλούν σε εμάς εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοινώσατε την απόφασή για υπαναχώρηση στον προμηθευτή.

Θα γίνεται αποδεκτή μόνο η επιστροφή των προϊόντων που βρίσκονται σε άριστη κατάσταση στην αρχική τους συσκευασία με πλήρες περιεχόμενο (εξαρτήματα, οδηγίες χρήσης, κτλ.).

Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματός σας για υπαναχώρηση, θα σας επιστρέψουμε το ποσό που μας καταβάλατε εντός 14 ημερών από την ημέρα που ενημερωθήκαμε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε. Ωστόσο, τα χρήματα θα παρακρατώνται, μέχρι να λάβουμε πίσω τα αγαθά.

Από το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης εξαιρούνται αγαθά που κατασκευάζονται με βάση προδιαγραφές του καταναλωτή ή είναι σαφώς εξατομικευμένα. Επομένως, μεμβράνες, πλέγματα, καθώς και κουνουπιέρες ή κουρτίνες (για τις οποίες επιλέγετε εσείς κάποιο από τα προτεινόμενα είδη υφάσματος) που κόβονται σε συγκεκριμένες διαστάσεις σύμφωνα με την παραγγελία σας και έτσι δεν μπορούν να διατεθούν σε άλλο καταναλωτή, δεν επιστρέφονται.

Επίσης αναιτιολόγητη επιστροφή μηχανημάτων δεν είναι δυνατή, εφόσον έχει ανοιχτεί η ταινία και το κουτί, διότι το προϊόν, αν δεν είναι πλέον σφραγισμένο χάνει την αξία του, δεν μπορεί να εξακριβωθεί αν έχει χρησιμοποιηθεί και δεν μπορεί να διατεθεί περαιτέρω σε άλλον καταναλωτή.

Σας συμβουλεύουμε να επιστρέψετε το προϊόν ως συστημένο δέμα και να επιλέξετε ενδεχομένως αποστολή δηλωμένης αξίας που να αντιπροσωπεύει το κόστος των προϊόντων που αποστέλλετε. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας από τις μεταφορικές υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή πραγματοποιείται υπ'ευθύνη του Πελάτη.

Ενοικίαση μετρητών ακτινοβολίας

Ισχύουν γενικά οι όροι που αναγράφονται στο συμφωνητικό ενοικίασης.

Οι γενικοί όροι του συμφωνητικού ισχύουν και σε περίπτωση μελλοντικής ενοικίασης συσκευών από τον ίδιο μισθωτή (δωρεάν ή με χρέωση), εκτός αν συμφωνηθεί μεταξύ του μισθωτή και της Home Biology η αλλαγή των όρων πριν την εκ νέου αποστολή. Ισχύουν επίσης, σε περίπτωση που ο μισθωτής παραλάβει τον μετρητή χωρίς να έχει, εκ παραδρομής, υπογράψει το συμφωνητικό. Η ισχύουσα νέα ημερομηνία αποστολής και η νέα τιμή εκμίσθωσης θα μπορούν να διασταυρωθούν από τα αποδεικτικά αποστολής της εταιρείας courier και τις σχετικές αποδείξεις/τιμολόγια.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

 

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις τεχνητές ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες

Γιατί η έκθεση μας σε ακτινοβολίες έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια; Ποιες είναι οι κύριες πηγές; Υπάρχουν επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία; Μας προστατεύουν τα ισχύοντα όρια της νομοθεσίας; Γιατί δεκάδες φορείς προειδοποιούν για τους κινδύνους την ανεξέλεγκτης χρήσης τεχνολογίας, ιδιαίτερα από εγκύους και παιδιά; Υπάρχουν τρόποι προστασίας;

Περισσότερα..

Μετρήστε εύκολα την ακτινοβολία στο χώρο σας ενοικιάζοντας απλούς στη χρήση μετρητές ακτινοβολίες!

Ο οικονομικός και αξιόπιστος τρόπος για να διαπιστώσετε πόσο επιβαρύνεστε από κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ασύρματα τηλέφωνα και μόντεμ ρούτερ, καλώδια της ΔΕΗ, μετασχηματιστές, πίνακες, ηλεκτρικές συσκευές και άλλες πηγές ακτινοβολίας!

Περισσότερα..

Έλεγχος Ηλεκτρομαγνητικής Επιβάρυνσης κατοικιών και χώρων εργασίας

Ολοκληρωμένες μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε κατοικίες, χώρους εργασίας και οικόπεδα από μηχανικό Ε.Μ.Π. και αναλυτική έκθεση με όλους τους τρόπους για τη μείωση της ηλεκτρομαγνητικής σας επιβάρυνσης!

Περισσότερα..

Προϊόντα ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης

Μετρητές Ακτινοβολίας

Δημοφιλή άρθρα

Πότε υπερβαίνετε τα ασφαλή όρια έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες;

Γιατί τα νέα ασφαλή όρια έκθεσης που προτείνονται από επιστημονικούς φορείς τα τελευταία χρόνια υπερβαίνονται συχνά στις σύγχρονες κατοικίες; Πόσο μας προστατεύει η ισχύουσα νομοθεσία;

Περισσότερα...

Τι δεν γνωρίζετε για την ραδιενέργεια και το ραδόνιο στην Ελλάδα

Ποιες οι πηγές ραδιενέργειας γύρω μας και τι ισχύει τελικά για τις επιπτώσεις της στην ανθρώπινη υγεία; Τι υποστηρίζει η ανατρεπτική θεωρία Radiation Hormesis; Για ποιο είδος ραδιενέργειας ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την θέσπιση...

Περισσότερα...

Οδηγός επιλογής σχολείου και παιδικού σταθμού: Ψηφιακή εκπαίδευση και ηλεκτρομαγνητική επιβάρυνση

Ποια σχολεία έχουν πιο ανεβασμένα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ποιες οι επιπτώσεις από την αυξημένη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών; Ποιοι παράγοντες στο σχολεία μπορεί να επηρεάσουν την φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού;

Περισσότερα...

Ακτινοβολίες: Μια πιθανή αιτία υπογονιμότητας που δεν έχετε λάβει υπόψη σας

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η αυξημένη έκθεση σε ασύρματες ακτινοβολίες από laptop, tablet, smartphone κ.α. αποτελεί αρνητικό παράγοντα που συμβάλλει στην σύγχρονη αύξηση της ανδρικής και γυναικείας υπογονιμότητας. Ποιες άλλες πηγές...

Περισσότερα...

Σοκαριστικές προειδοποιήσεις φορέων και επιστημόνων για τους κινδύνους από τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες

Πόσο μας επηρεάζουν ασύρματα τηλέφωνα, μόντεμ (Wi-Fi), κεραίες κινητής τηλεφωνίας, καλώδια ΔΕΗ, baby monitor κ.α. Τι προειδοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ρωσική Επιτροπή για την Προστασία από την Μη-Ιονίζουσα Ακτινοβολία, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας...

Περισσότερα...

Νέα έκθεση ανατρέπει όσα γνωρίζατε για τις επιπτώσεις των μη ιονίζουσων ακτινοβολιών

Τι δείχνουν νεότερες έρευνες για τις επιπτώσεις της μακροχρόνιας έκθεσης σε κοινές πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας όπως κινητά τηλέφωνα, ασύρματες συσκευές, καλώδια ΔΕΗ κ.α.; Τα συγκλονιστικά συμπεράσματα της έκθεσης κορυφαίων...

Περισσότερα...

Ηλεκτροϋπερευαισθησία: Η αλλεργία του 21ου αιώνα – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Την έχουν αποκαλέσει και «γρίπη των γιάπηδων», «ασθένεια των μικροκυμάτων» και περιλαμβάνει ανεξήγητες αλλεργίες, σφύριγμα στα αυτιά, ταχυκαρδία και αρρυθμίες, εξάντληση, μούδιασμα του κεφαλιού, συνεχείς πονοκεφάλους κ.α Μήπως επηρεάζει...

Περισσότερα...

Γιατί μπορεί να εκτίθεστε σε υψηλές τιμές ακτινοβολίας – Οι κύριες πηγές σήμερα

Γνωρίζετε ότι... Tα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια; Υπάρχουν πλέον κεραίες κινητής τηλεφωνίας σχεδόν σε κάθε γειτονιά, συνήθως καμουφλαρισμένες σε...

Περισσότερα...

Ακτινοβολίες ασύρματων τηλεφώνων, μόντεμ ρούτερ (Wi-Fi), tablet, laptop, smartphone: Επιπτώσεις υγείας - Τρόποι μείωσης έκθεσης - Ασφαλείς εναλλακτικές

Υπάρχουν επιπτώσεις στην υγεία από την ακτινοβολία των ασύρματων μόντεμ, τηλεφώνων, τάμπλετ και λάπτοπ; Πως μπορείτε να μειώσετε την καθημερινή σας έκθεση; Πως θα αποφύγετε τις ακτινοβολίες από τους γείτονες; Υπάρχουν ασφαλείς...

Περισσότερα...

Ακτινοβολία Κεραιών Κινητής Τηλεφωνίας: Επιπτώσεις υγείας, νομοθεσία, τρόποι προστασίας

Πόση ακτινοβολία εκπέμπουν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας της περιοχής σας; Πως θα τις εντοπίσετε ακόμη και αν είναι καμουφλαρισμένες; Υπάρχουν επιπτώσεις υγείας; Ποιοι ωφελούνται από την τοποθέτηση τους; Τι πληρώνουν οι εταιρείες για...

Περισσότερα...

Καλώδια ΔΕΗ, μετασχηματιστές, πυλώνες: ακτινοβολίες, επιπτώσεις, ασφαλής απόσταση

Πόσο ακτινοβολούν πυλώνες, καλώδια και μετασχηματιστές της ΔΕΗ; Τι τιμές ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων προκαλούν επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και πότε αυτές καταγράφονται; Γιατί οι συχνότερες αιτίες ανεβασμένων τιμών δεν είναι αυτές που...

Περισσότερα...

Ποιες ακτινοβολίες αποτελούν κίνδυνο για την εγκυμοσύνη και πιθανή αιτία πρόκλησης αυτισμού

Υπάρχουν επιπτώσεις σε εγκύους και παιδιά από τις ακτινοβολίες των κινητών τηλεφώνων, ασύρματων μόντεμ, laptop, tablet, κεραιών κινητής τηλεφωνίας, πυλώνων κ.α.; Ποια η σύνδεση με τη σύγχρονη αύξηση των παιδικών προβλημάτων νόησης και...

Περισσότερα...

Υπάρχει ασφαλές baby monitor (ενδοεπικοινωνία για μωρά) με χαμηλή ή χωρίς ακτινοβολία;

Τι ακτινοβολίες εκπέμπουν τα baby monitors; Υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία του μωρού; Ποιες οι ασφαλέστερες συσκευές ενδοεπικοινωνίας; Να προτιμήσω αναλογικού ή ψηφιακού τύπου; Ποιες οι αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση; Πόσο εύκολο...

Περισσότερα...

Οδηγός επιλογής ακινήτου για αγορά ή ενοικίαση: Συμβουλές για την αποφυγή ηλεκτρομαγνητικά επιβαρημένων χώρων

Τι να προσέξετε όταν αναζητάτε ένα ακίνητο με χαμηλή ηλεκτρομαγνητική επιβάρυνση Τι ρόλο παίζει η τοποθεσία Ποια τα μειονεκτήματα των χαμηλών και ποια των υψηλών ορόφων Με πηγές ακτινοβολίας πρέπει να αποφύγετε την γειτνίαση και ποιες οι...

Περισσότερα...

Τρόποι προστασίας από ακτινοβολίες κινητών, ασύρματων, κεραιών, πυλώνων κ.α.

Απλές συμβουλές και λύσεις για να μειώσετε εύκολα την καθημερινή σας έκθεση σε τεχνητά ηλεκτρομαγνητικά πεδία από κεραίες κινητής τηλεφωνίας, κινητά και ασύρματα τηλεφώνα, μόντεμ-ρούτερ (Wi-Fi), ηλεκτρικές συσκευές, καλώδια και πυλώνες...

Περισσότερα...