Δεν έχετε προσθέσει κάτι ακόμη στη λίστα σας!

Όροι χρήσης

Όροι και Προϋποθέσεις

Για ανανεωμένες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους αποστολής και πληρωμής επισκεφτείτε την σελίδα https://www.home-biology.gr/e-shop/tropoi-apostolis-pliromis.

H Home Biology είναι Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (HOME BIOLOGY Ι Κ Ε, ΕΜΠΟΡΙΟ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΦΜ: 802253340, ΔΟY ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΓΕΜΗ: 173038201000, ΑΙΓΙΝΙΤΟΥ 6, ΚΗΦΙΣΙΑ, ΤΚ:14562, ΤΗΛ. 2108081912).

Η χρήση υπηρεσιών ή η παραγγελία προϊόντων από την Home Biology (online ή offline), συνεπάγεται την αποδοχή των όρων χρήσης που αναφέρονται παρακάτω.

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας, οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Home Biology παρέχει τις υπηρεσίες του προς εσάς, τους επισκέπτες ή πελάτες, μόνο με την αποδοχή από πλευράς σας των ακόλουθων Όρων Χρήσης. Εφόσον επισκεφθείτε ή πραγματοποιήσετε αγορές μέσω του home-biology.gr, αποδέχεστε αυτόματα αυτούς τους όρους. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά.

Οι όροι χρήσης μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς καμία προειδοποίηση. Ωστόσο η Home Biology δεσμεύεται να εφαρμόσει τους όρους που αναγράφονταν στον Ιστότοπο κατά τη στιγμή της παραγγελία σας. Οι όροι που είναι ανηρτημένοι στο site εφαρμόζονται και στις πωλήσεις που γίνονται τηλεφωνικά και θεωρείται ότι έχουν διαβαστεί και γίνει αποδεκτοί από τον πελάτη. Οι όροι πολιτικής προστασίας δεδομένων έχουν ανανεωθεί έτσι ώστε να είναι συμβατοί με τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) που τίθεται σε εφαρμογή από 25/5/2018.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές (Νόμος 2121/1993) και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση (download)», μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά των περιεχομένων της ιστοσελίδας χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου. Η άσκηση δραστηριοτήτων κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων συνεπάγεται τις αστικές κυρώσεις του άρθρου 65 Ν. 2121/1993. Σχεδόν όλες οι προσβολές της πνευματικής ιδιοκτησίας και των απόλυτων συγγενικών δικαιωμάτων είναι πράξεις αξιόποινες, όπως προκύπτει από το α.66 του Ν.2121/1993.Οι ποινικές κυρώσεις περιλαμβάνουν ποινή φυλάκισης από 1-10 χρόνια και χρηματική ποινή από 2.900 έως 59.000 ευρώ.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της home biology.gr αποτελούν βιομηχανική ιδιοκτησία και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Νόμος περί σημάτων 2239/1994, Νόμος 703/1977 για τον αθέμιτο ανταγωνισμό), του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον δικό μας Δικτυακό τόπο.

Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών ΙΝΤΕΡΝΕΤ). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Περιορισμός της ευθύνης

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Home Biology δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του home-biology.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του home-biology.gr παρέχονται «όπως ακριβώς είναι», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η Home Biology αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Η Home Biology δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η Home Biology δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Home Biology δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η Home Biology.

Ακρίβεια Πληροφοριών

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη και δε δύναται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως συμβουλές ή προτροπή για συγκεκριμένες ή μη πράξεις. Στην Home biology καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών, φωτογραφιών και στοιχείων που εντάσσουμε στο δικτυακό τόπο και προέρχονται από εμάς χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται και να υπέχει ευθύνη για την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για πληροφορίες, φωτογραφίες και στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στο δικτυακό τόπο και προέρχονται από τρίτους. Δεν ευθυνόμαστε, ούτε σε περίπτωση αμέλειας, αν κάποια από τις πληροφορίες που έχει συμπεριληφθεί στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας περιέχει σφάλματα ή αποδειχθεί ανακριβής.

Η Home biology δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από δικτυακούς τόπους τρίτων, στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links) ή διαφημιστικών καταχωρήσεων, ούτε εγγυάται προς τους επισκέπτες και χρήστες την καλή εκτέλεση στην παροχή υπηρεσιών ή/και πώληση προϊόντων, την ακρίβεια τυχόν πληροφοριών, την ποιότητα των τυχόν προσφερομένων υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και γενικά τη νόμιμη, καλόπιστη ή ηθική συμπεριφορά των τρίτων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Home biology σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Τα αναφερόμενα προτεινόμενα όρια έκθεσης, δεν έχουν υιοθετηθεί από την ελληνική νομοθεσία και στερούνται νομικής ισχύος, ωστόσο αναφέρονται για ενημερωτικούς λόγους.

Δεσμοί (links) προς άλλα sites

Ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banner ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

Cookies

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε «cookies», μια τεχνολογία που αποθηκεύει δεδομένα στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τις λειτουργικές δυνατότητες του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου σας (browser). Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης. Αυτό μας επιτρέπει να λειτουργήσουμε στην ιστοσελίδα μας κατά τρόπο αποδοτικό την υπηρεσία που προσφέρουμε και να παρακολουθούμε την συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστοτόπου.

Η ιστοσελίδα της Home Biology χρησιμοποιεί τα cookies για να παρέχει στους χρήστες πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας. Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο. Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο της Home Biology. H Home Biology δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη στην ιστοσελίδα της για επαναληπτικό μάρκετινγκ.

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google, κάνοντας κλικ εδώ: https://www.google.com/ads/preferences/

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας, να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ' αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του website και να μην λειτουργήσει απρόσκοπτα κάθε ιστοσελίδα του.

Δεδομένα χρήσης υπηρεσιών Skroutz

Η εταιρεία μας, για να μπορεί να αξιολογεί και να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στον καταναλωτή, χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics, η οποία λειτουργεί με cookies. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, εφόσον έχετε δώσει προηγουμένως τη σχετική συγκατάθεσή σας μέσω του Skroutz.gr, κοινοποιούνται με ασφάλεια από εμάς στο Skroutz στατιστικά χρήσης. Τα δεδομένα που λαμβάνονται από την εταιρεία μας μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου καθώς και την πολιτική cookies του Skroutz.gr, στο τέλος της οποίας μπορείτε και να ανακαλέσετε τυχόν συγκατάθεσή σας.

Έναρξη – Διακοπή Λειτουργίας Υπηρεσιών

Στην home biology καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια , ώστε η υπηρεσία και ο δικτυακός τόπος αυτής να λειτουργούν αδιάλειπτα. Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή και να διακόψουμε προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες.

Εγγραφήστο newsletter της Home Biology

Χρησιμοποιώντας τη φόρμα εγγραφής στο δεξί μέρος της ιστοσελίδας μας μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε με e-mail ενδιαφέρουσες ειδήσεις και προσφορές. Κάθε πελάτης μας που έχει προβεί σε αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα εγγράφεται αυτόματα στη λίστα αποστολής e-mail της Home Biology. Κάθε εγγεγραμένος χρήστης μπορεί να σταματήσει να λαμβάνει e-mails από τη Home Biology, απλά πατώντας στο σχετικό σύνδεσμο που περιλαμβάνετε σε κάθε e-mail που αποστέλλουμε. Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν παραχωρούνται σε τρίτους (για αποστολή διαφημιστικού υλικού κλπ).

Όροι πολιτικής προστασίας δεδομένων

Με τις ακόλουθες επισημάνσεις προστασίας δεδομένων σας ενημερώνουμε σχετικά με τον τρόπο και το εύρος της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Home Biology.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που ταξινομούνται ή μπορούν να ταξινομηθούν άμεσα ή έμμεσα για το πρόσωπό σας.

Ως νομοθετική βάση για την προστασία δεδομένων ισχύει ιδίως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

1. Είσοδος στην ιστοσελίδα μας

Με την είσοδο στην ιστοσελίδα της Home Biology ανταλλάσσονται διάφορες πληροφορίες μεταξύ του τερματικού σας και του διαμετακομιστή μας. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να υπάρχει επίσης και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί με τον τρόπο αυτό θα χρησιμοποιηθούν εκτός των άλλων για τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας ή για διαφήμιση στον φυλλομετρητή του τερματικού σας.

Κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα μας αποστέλλονται αυτόματα από τον φυλλομετρητή τερματικού που χρησιμοποιείτε και χωρίς ενέργεια δική σας η διεύθυνση IP της συσκευής με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο η οποία υπέβαλε το αίτημα, η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης, το όνομα και η ιστοδιεύθυνση (URL) του αρχείου που ζητήθηκε, η ιστοσελίδα/ εφαρμογή, από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση (referrer-URL), ο φυλλομετρητής που χρησιμοποιείται καθώς και το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας που έχει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο καθώς και το όνομα του παρόχου πρόσβασης (access provider) στον διαμετακομιστή της ιστοσελίδας μας και αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής (log file) για τους εξής σκοπούς: εγγύηση ορθής δημιουργίας σύνδεσης, εγγύηση άνετης χρήσης της ιστοσελίδας/εφαρμογής μας, αξιολόγηση της ασφάλειας και σταθερότητας του συστήματος.

Νομική βάση για την επεξεργασία της διεύθυνσης IP αποτελεί το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (στο εξής: ΓΚΠΔ). Το δικαιολογημένο συμφέρον μας προκύπτει από τους ως άνω αναφερθέντες σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων.

Αποκλείουμε κατά κανόνα τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών σε τρίτους.

2. Επεξεργασία δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς

Με τη συγκατάθεσή σας αναλύουμε τη συμπεριφορά χρήσης στα πλαίσια της διαδικτυακής μας παρουσίας καθώς και στα ενημερωτικά δελτία που σας αποστέλλουμε. Η αξιολόγηση της συμπεριφοράς χρήσης περιλαμβάνει ειδικότερα τους τομείς της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε και ποιους συνδέσμους χρησιμοποιείτε εκεί. Με αυτά τα στοιχεία δημιουργούμε εξατομικευμένα προφίλ χρήσης που ταξινομούνται κατά πρόσωπο ή/και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου η διαφημιστική προσφορά της Home Biology με τη μορφή ενημερωτικού δελτίου, διαφημιστικών μηνυμάτων στην ιστοσελίδα και έντυπης διαφήμισης να προσαρμοστεί καλύτερα στα προσωπικά ενδιαφέροντά σας και να βελτιωθούν οι διαδικτυακές προσφορές μας.

Νομική βάση για την προαναφερθείσα επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ ή, σε περίπτωση ύπαρξης αντίστοιχης συγκατάθεσης, το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία των δεδομένων των υφιστάμενων πελατών για ίδιους διαφημιστικούς σκοπούς ή διαφημιστικούς σκοπούς τρίτων πρέπει να εκλαμβάνεται ως έννομο συμφέρον.

Μπορείτε να προβάλλετε εναντίωση κατά της επεξεργασίας δεδομένων για τους αναφερθέντες σκοπούς ανά πάσα στιγμή και ανέξοδα, χωριστά για κάθε δίαυλο επικοινωνίας και με ισχύ για το μέλλον. Αρκεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μια ταχυδρομική επιστολή στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο σημείο 14.

Αποκλείουμε κατά κανόνα τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών σε τρίτους. Εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σε επιμέρους διαφημιστικά μέσα ή προβάλετε εναντίωση σε ορισμένα διαφημιστικά μέσα, θα διαγραφούν τα δεδομένα σας από τους αντίστοιχους διανομείς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αν προβάλετε εναντίωση, η υπόψη διεύθυνση επικοινωνίας θα αποκλειστεί από μεταγενέστερη επεξεργασία δεδομένων διαφήμισης. Σας επισημαίνουμε ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενδέχεται να συνεχιστεί προσωρινά η αποστολή διαφημιστικού υλικού και μετά την παραλαβή της εναντίωσης. Αυτό εξαρτάται τεχνικά από τον απαιτούμενο χρόνο υλοποίησης των διαφημιστικών μηνυμάτων και δεν σημαίνει ότι δεν εφαρμόζουμε την εναντίωσή σας. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

3. Έντυπο επικοινωνίας/ επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ τηλεφωνικές κλήσεις/ έρευνες πελατών

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία μας παραχωρείτε κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας επικοινωνίας, μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα τύχουν αυτονόητα εμπιστευτικής μεταχείρισης από εμάς. Θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για ειδικό σκοπό, για να επεξεργαστούμε το αίτημά σας. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Τόσο το δικό μας όσο και το δικό σας παράλληλο (έννομο) συμφέρον στην εν λόγω επεξεργασία δεδομένων προκύπτει με βάση τον στόχο να σας παρέχουμε απάντηση και, ενδεχομένως, να λύσουμε τυχόν υφιστάμενα προβλήματα και με τον τρόπο αυτό να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε την ικανοποίησή σας ως πελάτη ή χρήστη της ιστοσελίδας μας.

Αν συμμετέχετε στις έρευνες πελατών μας, αυτό πραγματοποιείται σε καθαρά εκούσια βάση. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω ανώνυμης έρευνας δεν αποθηκεύονται πληροφορίες οι οποίες επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων για τον συμμετέχοντα στην έρευνα. Αποθηκεύεται μόνο η ημερομηνία και η ώρα της συμμετοχής σας. Κάθε προσωπική πληροφορία, την οποία παρέχετε κατά την απάντηση στην έρευνά μας, θεωρείται ότι δόθηκε εκουσίως και αποθηκεύεται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Σε περίπτωση παροχής της δήλωσης συγκατάθεσης στο πλαίσιο μιας έρευνας πελατών, νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων, η οποία βασίζεται στη συγκατάθεση, αποτελεί το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ. Εφόσον χορηγήσατε συγκαταθέσεις στο πλαίσιο μιας έρευνας πελατών, οι εν λόγω συγκαταθέσεις μπορούν να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

Αποκλείεται κατά κανόνα η διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή μας. Αυτοί επιλέγονται κάθε φορά με προσοχή, ελέγχονται από εμάς και δεσμεύονται συμβατικά σύμφωνα με το άρθρο 28 ΓΚΠΔ.

Επιπλέον, μπορεί να απαιτείται να διαβιβάσουμε αποσπάσματα του αιτήματός σας σε αντισυμβαλλόμενους μας (π.χ. προμηθευτές, για αιτήματα που αφορούν προϊόντα) με σκοπό την επεξεργασία του αιτήματός σας. Αν απαιτείται σε μεμονωμένη περίπτωση η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά για να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας.

4. Αποστολή ενημερωτικού δελτίου

Στην ιστοσελίδα μας παρέχουμε σε εσάς τη δυνατότητα να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο. Αν συναινείτε στην παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου μας, θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ενδεχομένως το όνομά σας για την αποστολή (εφόσον είναι εφικτό, ξεχωριστών) πληροφοριών για προϊόντα, προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς και ειδήσεις καθώς και σχετικά με έρευνες ικανοποίησης πελατών. Αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά με σκοπό την αποστολή ενημερωτικού δελτίου.

Τα περιεχόμενα του ενημερωτικού δελτίου περιλαμβάνουν προωθητικές ενέργειες (προσφορές, εκπτωτικές προσφορές, διαγωνισμοί κλπ.) καθώς και προϊόντα και υπηρεσίες της Home Biology.

Με τη συγκατάθεσή σας αναλύουμε τη δική σας συμπεριφορά χρήσης στις ιστοσελίδες που συνδέονται με την www.home-biology.gr, στις εφαρμογές κινητού καθώς και στα ενημερωτικά δελτία μας. Η αξιολόγηση της συμπεριφοράς χρήσης περιλαμβάνει ειδικότερα τους τομείς της εκάστοτε ιστοσελίδας, της σελίδας στο facebook ή του ενημερωτικού δελτίου στους οποίους παραμείνατε και τους συνδέσμους που ενεργοποιήσατε. Με τα στοιχεία αυτά δημιουργούμε προφίλ χρήσης που ταξινομούνται κατά πρόσωπο ή/και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου η διαφημιστική προσφορά, ειδικότερα με τη μορφή ενημερωτικού δελτίου, διαφημιστικών μηνυμάτων στην ιστοσελίδα και έντυπης διαφήμισης, να προσαρμοστεί καλύτερα στα προσωπικά ενδιαφέροντά σας και να βελτιωθούν οι διαδικτυακές προσφορές μας.

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο της αποστολής του ενημερωτικού δελτίου αποτελεί η συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 α) ΓΚΠΔ.

Για να διασφαλίσετε ότι δεν υποπέσατε σε σφάλμα κατά την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, καθιερώσαμε μια διαδικασία double-opt-In: Αφού εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο προδιαγεγραμμένο πεδίο, σας αποστέλλουμε ένα σύνδεσμο επιβεβαίωσης. Μόνο αν επιλέξετε τον εν λόγω σύνδεσμο επιβεβαίωσης θα αποσταλεί η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στους διανομείς μας.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου, τη συμμετοχή σε ερωτηματολόγια ικανοποίησης πελατών και στη δημιουργία των εξατομικευμένων προφίλ χρήσης ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, π.χ. αν καταργήσετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο μέσω της ιστοσελίδας μας. Ο σύνδεσμος στη σελίδα κατάργησης εγγραφής υπάρχει στην αρχή του κάθε ενημερωτικού δελτίου. Με την κατάργηση της εγγραφής σας από το ενημερωτικό μας δελτίο, ανακαλείται και η συγκατάθεσή σας για τη δημιουργία εξατομικευμένου προφίλ χρήσης και για τη λήψη του εξατομικευμένου ενημερωτικού δελτίου. Στην περίπτωση αυτή τα δεδομένα χρήσης σας διαγράφονται.

Αποκλείεται κατά κανόνα η περαιτέρω διαβίβαση σε τρίτους.

5. Διαγωνισμοί

Έχετε τη δυνατότητα μέσω της ιστοσελίδας μας, από το ενημερωτικό δελτίο μας ή μέσω της ιστοσελίδας της Home Biology στο Facebook να συμμετάσχετε σε διαγωνισμούς. Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στις ειδικές αρχές προστασίας δεδομένων του εκάστοτε διαγωνισμού ή αν δεν μας χορηγήσατε πρόσθετη ρητή συγκατάθεση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας διαβιβάσατε στο πλαίσιο της συμμετοχής σε διαγωνισμό θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση του διαγωνισμού (π.χ. ανακοίνωση νικητών, ειδοποίηση νικητών, αποστολή του επάθλου). Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων αποτελεί καταρχήν το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ. Σε περίπτωση παροχής της δήλωσης συγκατάθεσης στο πλαίσιο ενός διαγωνισμού, το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων που βασίζεται σε συγκατάθεση. Εφόσον χορηγήσατε συναινέσεις στο πλαίσιο ενός διαγωνισμού, έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τις εν λόγω συναινέσεις ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Αναλυτικότερες ρυθμίσεις για τις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν στις ειδικές αρχές προστασίας δεδομένων του εκάστοτε διαγωνισμού.

Η διαβίβαση σε τρίτους πραγματοποιείται μόνο αν αυτό απαιτείται για τη διεκπεραίωση του διαγωνισμού (π.χ. αποστολή του επάθλου μέσω συνεργαζόμενης εταιρείας). Αποκλείεται κατά κανόνα η περαιτέρω διαβίβαση σε τρίτους.

6. Διαδικτυακή παρουσία και βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων

Cookies – Γενικές υποδείξεις

Στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Το συμφέρον μας για βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας πρέπει να θεωρείται ως έννομο, κατά την έννοια της προαναφερθείσας διάταξης. Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή σας (laptop, tablet, smartphone κ.α.) όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στην τερματική συσκευή σας, δεν περιέχουν ιούς, προγράμματα τύπου Δούρειος Ίππος (trojan) ή άλλα επιβλαβή προγράμματα. Στο cookie συγκεντρώνονται πληροφορίες οι οποίες προκύπτουν κάθε φορά σε συνάρτηση με τη συγκεκριμένη τερματική συσκευή που χρησιμοποιήθηκε. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε άμεση γνώση της ταυτότητας σας εξαιτίας αυτών. Η χρήση των cookies αποσκοπεί αφενός στο να σας προσφέρουμε πιο άνετη χρήση. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies συνεδρίας, για να αναγνωρίσουμε ότι έχετε ήδη επισκεφτεί επιμέρους σελίδες της ιστοσελίδας. Αυτά διαγράφονται αυτόματα μόλις εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα μας. Πέραν αυτού χρησιμοποιούμε προσωρινά cookies με σκοπό την ευκολία χρήσης, τα οποία αποθηκεύονται για καθορισμένο χρονικό διάστημα στην τερματική συσκευή σας. Αν επισκεφτείτε εκ νέου τη σελίδα μας για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, αναγνωρίζουμε αυτόματα ότι μας έχετε ήδη επισκεφτεί, σε ποιες καταχωρίσεις/ ρυθμίσεις προβήκατε, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο να προβείτε ξανά στις ίδιες ενέργειες.

Αφετέρου χρησιμοποιούμε τα cookies, για να αναλύσουμε στατιστικά τη χρήση της ιστοσελίδας μας με σκοπό τη βελτιστοποίηση της προσφοράς μας καθώς και την προβολή πληροφοριών που είναι ειδικά προσαρμοσμένες σε εσάς. Τα εν λόγω cookies μάς επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε αυτόματα σε επόμενη επίσκεψη της ιστοσελίδας μας ότι μας έχετε επισκεφτεί ξανά. Τα εν λόγω cookies διαγράφονται αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Οι περισσότεροι φυλλομετρητές αποδέχονται αυτόματα τα cookies. Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή σας με τρόπο ώστε να μην αποθηκεύονται τα cookies στον υπολογιστή σας ή να εμφανίζεται συνέχεια μια υπόδειξη προτού αποθηκευτεί ένα νέο cookie. Ωστόσο, η πλήρης απενεργοποίηση των cookies μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία χρήσης κάποιων λειτουργιών της ιστοσελίδας μας.

Google Analytics

Για τον σκοπό της διαμόρφωσης σύμφωνα με τις ανάγκες και της συνεχούς βελτιστοποίησης των ιστοσελίδων μας χρησιμοποιούμε βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ τα Google Analytics, μια υπηρεσία διαδικτυακής ανάλυσης της Google Inc. («Google»). Το έννομο συμφέρον μας προκύπτει από τους αναφερθέντες σκοπούς. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται «ψευδωνυμοποιημένα» προφίλ χρήσης και χρησιμοποιούνται cookies. Το cookie καταγράφει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας αυτής: τύπος/ έκδοση φυλλομετρητή, χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα, Referrer-URL (η προηγούμενη σελίδα που επισκεφτήκατε), Hostname του υπολογιστή πρόσβασης (διεύθυνση IP), ώρα αιτήματος διαμετακομιστή.

Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της χρήσης των ιστοσελίδων μας, για τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες ιστοσελίδας και για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών που συνδέονται με τη χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου για τους σκοπούς της έρευνας αγοράς και της διαμόρφωσης των εν λόγω ιστοσελίδων ανάλογα με τις ανάγκες. Οι διευθύνσεις IP καθίστανται ανώνυμες, ώστε να μην είναι δυνατή η αντιστοίχιση (λεγόμενο IP-masking).

Μπορείτε να εμποδίσετε την εγκατάσταση των cookies μέσω αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος φυλλομετρητή σας. Ωστόσο, σας επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση όλων των λειτουργιών της ιστοσελίδας αυτής. Επίσης μπορείτε να εμποδίσετε την ανάλυση των δεδομένων που δημιουργούνται από το cookie και αφορούν τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) καθώς και την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων από τη Google αν φορτώσετε και εγκαταστήσετε αυτήν την επέκταση φυλλομετρητή. Αντί της επέκτασης φυλλομετρητή μπορείτε επιπλέον, ιδίως σε φυλλομετρητές κινητών συσκευών, να εμποδίσετε την ανάλυση από τα Google Analytics αν επιλέξετε αυτόν τον σύνδεσμο. Δημιουργείται ένα opt-out cookie, το οποίο εμποδίζει την μελλοντική ανάλυση των δεδομένων σας κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα αυτή. Το opt-out cookie ισχύει μόνο στον φυλλομετρητή αυτόν και μόνο για την ιστοσελίδα μας και αποθηκεύεται μόνο στη συσκευή σας. Αν διαγράψετε τα cookies από τον φυλλομετρητή αυτόν, πρέπει να αποθηκεύσετε εκ νέου το opt-out cookie. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων σε σχέση με τα Google Analytics θα βρείτε στην ιστοσελίδα των Google Analytics.

Οι πληροφορίες που δημιουργούνται με το cookie διαβιβάζονται σε ένα διαμετακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί Σε καμία περίπτωση δεν συγχωνεύεται η διεύθυνση IP σας μαζί με άλλα δεδομένα από την Google. Επίσης, οι εν λόγω πληροφορίες ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους εφόσον αυτό προβλέπεται νομοθετικά ή αν οι τρίτοι επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά κατ’ εξουσιοδότηση.

Στόχευση στην ιστοσελίδα και βελτιστοποίηση ιστοσελίδων

Στην ιστοσελίδα μας αναλύονται και αξιολογούνται με τη χρήση των cookies οι πληροφορίες με σκοπό τη βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων μας και των διαφημιστικών προβολών που προβάλλονται σε αυτές. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται ειδικότερα, ότι θα προβληθεί στην τερματική συσκευή σας μόνο η διαφήμιση που είναι προσαρμοσμένη στα πραγματικά ή εικαζόμενα ενδιαφέροντά σας βάσει της έως τώρα συμπεριφοράς χρήσης. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς περιέχουν παραδείγματος χάριν στοιχεία σχετικά με τα προϊόντα για τα οποία δείξατε ενδιαφέρον. Νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασίας δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Επομένως η βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων μας με σκοπό την καλύτερη εμπειρία αγορών και την αποφυγή των διαφημιστικών προβολών που δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για εσάς είναι προς το συμφέρον τόσο το δικό μας όσο και το δικό σας. Η ανάλυση και αξιολόγηση πραγματοποιείται αποκλειστικά με ψευδώνυμο και δεν επιτρέπει σε εμάς να σας ταυτοποιήσουμε. Ειδικότερα, οι πληροφορίες δεν συγχωνεύονται με τα προσωπικά δεδομένα σας.

Αποδέκτες των δεδομένων είναι οι ανωτέρω αναφερθέντες πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας σε συμβατική βάση μόνο με ειδικό προορισμό και σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Εκ νέου στόχευση (re-targeting)

Χρησιμοποιούμε επίσης τις τεχνολογίες re-targeting διαφόρων παρόχων. Αυτό μας επιτρέπει να διαμορφώσουμε τη διαδικτυακή προσφορά μας με ενδιαφέροντα τρόπο για εσάς. Για τον σκοπό αυτόν δημιουργείται ένα cookie, με το οποίο συλλέγονται δεδομένα ενδιαφέροντος με τη χρήση ενός ψευδωνύμου. Εν προκειμένω συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά πλοήγησης για σκοπούς εμπορικής προώθησης σε ανώνυμη μορφή και αποθηκεύονται σε αρχεία δεδομένων cookie στον υπολογιστή σας και αναλύονται μέσω αλγόριθμου. Στη συνέχεια είναι δυνατό να προβληθούν στις ιστοσελίδες των συνεργατών μας στοχευμένες συστάσεις προϊόντων και εξατομικευμένα διαφημιστικά μπάνερ με προϊόντα μας που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για εσάς

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα αυτά για να ταυτοποιηθεί ο επισκέπτης της ιστοσελίδας. Δεν γίνεται καμία επεξεργασία των άμεσα προσωπικών δεδομένων, και επίσης δεν συγχωνεύονται τα προφίλ χρήσης με προσωπικά δεδομένα. Η εν λόγω επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Με τα μέτρα targeting που χρησιμοποιούμε, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα εμφανιστεί στις τερματικές συσκευές σας μόνο η διαφήμιση που είναι προσαρμοσμένη στα πραγματικά ή εικαζόμενα ενδιαφέροντά σας. Είναι τόσο προς το συμφέρον μας όσο και προς το δικό σας να μην σας επιβαρύνουμε με αδιάφορες διαφημιστικές προβολές.

Εάν, ωστόσο, δεν επιθυμείτε να εμφανίζεται σε εσάς εξατομικευμένο διαφημιστικό μπάνερ του ηλεκτρονικού καταστήματος Home Biology, μπορείτε να αντιταχθείτε στην εν λόγω συλλογή και αποθήκευση δεδομένων για το μέλλον, ως εξής:

Με την επιλογή του συμβόλου που εμφανίζεται σε κάθε διαφημιστικό μπάνερ (π. χ. «i») θα μεταβείτε στην εκάστοτε ιστοσελίδα του παρόχου. Εκεί διευκρινίζεται εκ νέου η συστηματική της τεχνολογίας retargeting και παρέχεται η δυνατότητα κατάργησης της εγγραφής («Opt-out») . Αν καταργήσετε την εγγραφή σε έναν πάροχο, αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας το λεγόμενο "opt-out"-cookie το οποίο εμποδίζει μελλοντικά την εμφάνιση του διαφημιστικού μπάνερ του εκάστοτε παρόχου. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι η εν λόγω κατάργηση εγγραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από τον υπολογιστή σας και τα εκάστοτε "opt-out"-cookies δεν επιτρέπεται να διαγραφούν από τον υπολογιστή σας.

Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες εναντίωσης που παρουσιάζονται παρακάτω.

Χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας τεχνολογίες re-targeting διάφορων παρόχων, οι οποίοι επεξεργάζονται τα ανωτέρω αναφερθέντα δεδομένα στο πλαίσιο του re-targeting. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούν οι εν λόγω πάροχοι θα βρείτε στους Όρους Cookie.

Δυνατότητα εναντίωσης/ opt-out

Μπορείτε να εμποδίσετε τις τεχνολογίες targeting, μέσω αντίστοιχης ρύθμισης cookie στον φυλλομετρητή σας (πρβλ. επίσης σημείο 7.1). Παράλληλα έχετε τη δυνατότητα να εμποδίσετε την ενεργοποίηση των opt-out-cookies που κατατέθηκαν.

7. Αποδέκτες εκτός ΕΕ Με εξαίρεση την επεξεργασία που περιγράφεται στο σημείο 6, δεν παρέχουμε τα δεδομένα σας σε αποδέκτες με έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η επεξεργασία που αναφέρεται στο σημείο 6 οδηγεί σε διαβίβαση δεδομένων τους διαμετακομιστές των εξουσιοδοτημένων από εμάς παρόχων τεχνολογιών tracking και targeting.

8. Τα δικαιώματά σας ως υποκειμένων των δεδομένων

Παράλληλα με το δικαίωμα ανάκλησης των συγκαταθέσεων που μας χορηγήσατε, έχετε επίσης τα εξής δικαιώματα, εφόσον υφίστανται οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις:

-δικαίωμα πρόσβασης σχετικά με τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύουμε σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ,

-δικαίωμα διόρθωσης εσφαλμένων ή προς συμπλήρωση εσφαλμένων δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ,

-δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας που αποθηκεύσαμε σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ,

-δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ,

-δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ,

-δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ.

Δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να πληροφορηθείτε κατόπιν αιτήσεως και ατελώς, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για το πρόσωπό σας. Αυτό περιλαμβάνει ειδικότερα:

-τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

-τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε,

-τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες των αποδεκτών στους οποίους κοινολογούνται ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,

-εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,

-την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία,

-το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,

-όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους,

-την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 ΓΚΠΔ και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 ΓΚΠΔ σχετικά με τη διαβίβαση.

Δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από εμάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

Δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία, ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 ή παράγραφος 2 ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 ΓΚΠΔ,

-τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα,

-τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί μια νομική υποχρέωση,

-τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ.

Όταν έχουμε δημοσιοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούμεθα να τα διαγράψουμε, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να ενημερώσουμε τους τρίτους που επεξεργάζονται τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ότι απαιτείτε και ζητήσατε από αυτούς τη διαγραφή τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

-αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, -η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε αντί της διαγραφής τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

-ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,

-ή έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από εμάς, όταν:

-η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ και

-η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα δεδομένων έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από εμάς σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ

Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ μπορεί να προβάλλετε εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων για άλλους λόγους που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα της κατάστασης.

Το ανωτέρω γενικό δικαίωμα εναντίωσης ισχύει για όλους τους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων που περιγράφονται στους παρόντες όρους προστασίας δεδομένων, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Αντίθετα από το ειδικό δικαίωμα εναντίωσης που αφορά την επεξεργασία δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς, έχουμε υποχρέωση σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ να εφαρμόσουμε το εν λόγω γενικό δικαίωμα εναντίωσης μόνο αν μας αναφέρετε λόγους υπέρτερης σημασίας, π.χ. έναν πιθανό κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία.

Πέραν αυτού υπάρχει η δυνατότητα, να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή για την Home Biology ή στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Home Biology.

9. Υπεύθυνοι επικοινωνίας

Υπεύθυνοι επικοινωνίας για ερωτήματα ή σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας που αφορούν την προστασία δεδομένων

Για ερωτήσεις σχετικά με τις ιστοσελίδες ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας (δικαιώματα προστασίας δεδομένων) μπορείτε να απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών: https://www.home-biology.gr/contact-home-biology

Υπεύθυνος επικοινωνίας για ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων

Αν έχετε κι άλλες απορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον επιχειρησιακό υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων

Επιπλέον έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας ή τον τόπο εργασίας σας ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης ή στην αρχή του κράτους στο οποίο εδρεύει ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας καθώς και στοιχεία επικοινωνίας του επιχειρησιακού υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

Αυτοί οι όροι προστασίας δεδομένων ισχύουν για την επεξεργασία δεδομένων μέσω της Home Biology, Καγκελίδης Μιχάλης, Ξενίας 9, Κηφισιά, 14562 («Υπεύθυνος επεξεργασίας») και για την ιστοσελίδα www.home-biology.gr. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επιχειρησιακό υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Home Biology στην ως άνω διεύθυνση, υπόψη του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Υπηρεσίες - Προϊόντα

Η home biology δεσμεύεται για την ποιότητα και καλή εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτήν και οφείλει να ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες της σχετικά με α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που προσφέρει, β) την τιμή, γ) το φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή και δ) τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας, Η home biology δεν ευθύνεται για την ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους και διαφημίζονται μέσω της home biology . Η home biology δεν οφείλει την επιστροφή χρημάτων, την επανάληψη των παρεχόμενων υπηρεσιών, ή άλλου είδους αποζημίωση σε περιπτώσεις που οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν μπορούν να ολοκληρωθούν λόγω υπαιτιότητας του πελάτη.

Οι μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που αναφέρονται στη μελέτη του Ελέγχου Ηλεκτρομαγνητικής Επιβάρυνσης και οι προτάσεις που απορρέουν από αυτές αφορούν το αναφερόμενο χρονικό διάστημα μέτρησης και ζώνη συχνοτήτων ανά όργανο. Ο μελετητής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν μελλοντική μεταβολή των επιπέδων ακτινοβολίας λόγω αύξησης των εκπομπών των υπαρχόντων πηγών ακτινοβολίας, προσθήκης νέων πηγών ακτινοβολίας, ύπαρξης πηγών ακτινοβολίας εκτός του φάσματος συχνοτήτων μέτρησης των μετρητικών του οργάνων κ.α. Στις κεραίες και στο φίλτρο διαχωρισμού υψηλών συχνοτήτων χρησιμοποιούμε επιπλέον φερίτες για την μείωση του ηλεκτρομαγνητικού θορύβου. Σε περίπτωση που παρατηρούνται ανεπιθύμητα φαινόμενα ζεύξης κατά τη μέτρηση πολύ ισχυρών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων αφαιρούμε την τιμή του θορύβου από τις μέσες τιμές που καταγράφουμε στα δείγματα. (καθ υπόδειξη του υπεύθυνου μηχανικού της κατασκευάστριας εταιρείας Gigahertz Niels Dernedde). Σε περιπτώσεις όπου καταγράφονται τιμές ανώτερες από το εύρος μέτρησης των οργάνων, γίνεται εκτίμηση της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας.

Σχετικά με την αποτελεσματικότητα των υλικών θωράκισης, να σημειωθεί ότι το πραγματικό ποσοστό μείωσης των ακτινοβολιών εξαρτάται κυρίως από την ανάκλαση / απορρόφηση που παρέχει κάθε υλικό αλλά και από το ποσοστό κάλυψης των επιφανειών. Κάθε μη θωρακισμένο σημείο αποτελεί πιθανό σημείο διείσδυσης που μπορεί να μειώσει τοπικά ή συνολικά το αποτέλεσμα της θωράκισης.

Τα υλικά θωράκισης που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας έχουν πιστοποιηθεί στα εργαστήρια της Yshield σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα (π.χ. IEEE-STD-299-2006). Να σημειωθεί ωστόσο ότι ποσοστά μείωσης που καταγράφονται εργαστηριακά δεν συνεπάγονται αντίστοιχες μειώσεις σε πραγματικές συνθήκες. Για παράδειγμα η χρήση των κύριων υλικών θωράκισης από ακτινοβολίες υψηλών συχνοτήτων που παρέχουν ποσοστά θωράκισης 20-40dB (μπογιές, αυτοκόλλητες μεμβράνες, κουρτίνες, κουνουπιέρες και πλέγματα θωράκισης) σημαίνει πρακτικά συνήθως μείωση τιμών ακτινοβολίας της τάξεως του 85-95%.

Η ισοτροπική κεραία UBB27 που χρησιμοποιείται στις μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων από το μηχανικό της Home Biology παρέχει ακριβέστερες μετρήσεις σε σχέση με τις κατευθυντικές κεραίες των μετρητών που ενοικιάζονται/πωλούνται από την ιστοσελίδα μας, οι οποίες μπορεί λόγω μέτρησης σε ένα άξονα, σε μικρότερο φάσμα συχνοτήτων κ.α. να δώσουν συγκριτικά διαφορερικές/χαμηλότερες μετρήσεις.

Δεδομένης της πληθώρας αστάθμητων παραγόντων που επηρεάζουν το αποτέλεσμα της εγκατάστασης υλικών θωράκισης (π.χ. μεταβολή πεδίων υψηλών συχνοτήτων εξαιτίας της προσθήκης νέων πηγών ή της αύξησης της ισχύος των υπαρχουσών πηγών / μεταβολή πεδίων χαμηλών συχνοτήτων εξαιτίας των αυξημένων φορτίων ρεύματος / ανισορροπίες φάσεως – ουδετέρου που επηρεάζουν τη μαγνητική θωράκιση κ.α.), η Home Biology δεν φέρει ευθύνη από την μη επίτευξη της αναμενόμενης μείωσης των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που διαπιστώνεται από την επαναμέτρηση τους από μηχανικό της Home Biology ή με την δωρεάν ενοικίαση κάποιου μετρητή ακτινοβολίας από την ιστοσελίδα της Home Biology.

Η Home Biology προμηθεύει υλικά ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης/μετρητές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και παρέχει συμβουλές/υπηρεσίες μηχανικού για την ορθή εγκατάσταση/χρήση τους και δεν αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών θωράκισης. Τα συνεργαζόμενα συνεργεία που πραγματοποιούν εργασίες θωράκισης / μόνωσης / ηλεκτρολογικές κ.α. είναι υπεύθυνα για την έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων πραγματοποίησης εργασιών ή και πώλησης υλικών, στα οποία, για την αποφυγή εσφαλμένης τιμολόγησης, προτείνεται η αναγραφή της σχετικής προσφοράς της Home Biology.

Η Home Biology ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Η ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο και η χρήση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας από τον ιστότοπό μας από εσάς ΔΕΝ δημιουργεί σχέση γιατρού-ασθενούς μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε από τους γιατρούς ή επαγγελματίες υγείας που συνδέονται με τον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες και οι δηλώσεις σχετικά με τις συσκευές που συζητούνται εδώ δεν προορίζονται για διάγνωση, θεραπεία ή θεραπεία οποιασδήποτε ασθένειας. Τίποτα που προσφέρεται από εμάς έχει σκοπό να διαγνώσει, να θεραπεύσει ή να αποτρέψει οποιαδήποτε ιατρική, συναισθηματική ή σωματική ασθένεια. Όλο το υλικό παρέχεται μόνο για πληροφορίες και δεν μπορεί να εκληφθεί ως προσωπική ιατρική συμβουλή. Δεν πρέπει να ληφθούν μέτρα μόνο βάσει του περιεχομένου αυτών των πληροφοριών. Αντ ‘αυτού, οι αναγνώστες θα πρέπει να συμβουλεύονται κατάλληλους επαγγελματίες υγείας για οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με την υγεία και την ευημερία τους. Αυτά τα προϊόντα δεν προορίζονται για τη διαχείριση των συμπτωμάτων ή τη θεραπεία και δεν αποτελούν υποκατάστατο οποιουδήποτε τύπου θεραπείας ή θεραπείας συμπτωμάτων ή καταστάσεων.

Δωρεάν επαναμέτρηση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων

 Στους πελάτες για τους οποίους έχουμε πραγματοποιήσει Έλεγχο Ηλεκτρομαγνητικής Επιβάρυνσης στο χώρο τους, παρέχουμε δωρεάν επαναμέτρηση των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων υψηλών συχνοτήτων στον ίδιο χώρο μετά την εφαρμογή κάποιας προτεινόμενης λύσης θωράκισης.

Για να ισχύει η προσφορά της δωρεάν επαναμέτρησης, ο χώρος μετρήσεων θα πρέπει να βρίσκεται εντός Αττικής και η αγορά των υλικών θωράκισης να έχει γίνει μέσω του e-shop της Home Biology.

Ενοικίαση μετρητών ακτινοβολίας

Οι πελάτες που προβαίνουν σε online ή τηλεφωνική παραγγελία μετρητή ή μετρητών ακτινοβολίας προς ενοικίαση, αποδέχονται ως μισθωτές, ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους ενοικίασης:

Διάρκεια ενοικίασης

Ως διάρκεια ενοικίασης ορίζεται το ημερολογιακό διάστημα από την ημέρα που ο μισθωτής παραλαμβάνει τις συσκευές από την εταιρεία courier (Γενική Ταχυδρομική – ώρες παράδοσης 09:00-17:00) μέχρι την ημέρα που τις παραδίδει στην ίδια εταιρεία courier για να επιστραφούν στην Home Biology. Η διάρκεια ενοικίασης είναι 2ήμερη ή εβδομαδιαία και συμφωνείται πριν την αποστολή των μετρητών.

Οδηγίες ασφαλούς συντήρησης συσκευών

Για όλο το διάστημα της περιόδου ενοικίασης, ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για τη σωστή διαχείριση των συσκευών και την προστασία τους από πτώση, γρατζούνισμα, νερό ή υψηλή υγρασία, παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, τη ζέστη ή σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες κλπ. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει πιστά τις διαδικασίες χρήσεως που περιγράφονται στις ελληνικές οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Οι συσκευές απαγορεύεται να εξέλθουν από τη χώρα (Ελλάδα), χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Home Biology. Σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης, λόγω κακής χρήσης της συσκευής, ο μισθωτής οφείλει να αποζημιώσει την Home Biology μέχρι το ποσό της πλήρους αξίας της συσκευής. Σε περίπτωση άρνησης, η Home Biology θα ασκήσει άμεσα τα νόμιμα δικαιώματα της. Σε περίπτωση που ο μισθωτής παραλάβει την συσκευή με ελάττωμα, υποχρεούται να μας ειδοποιήσει με e-mail ή τηλεφωνικά για το πρόβλημα μέσα σε 24 ώρες από την παραλαβή (μετά την πάροδο των 24 ωρών, η επιστροφή της συσκευής, με την αιτιολογία ότι η συσκευή ήταν εξαρχής ελαττωματική, δεν θα γίνεται δεκτή για προφανείς λόγους). Μετά την επιστροφή της συσκευής οι τεχνικοί μας θα ελέγξουν το πρόβλημα και αν η συσκευή βρεθεί ελαττωματική θα αποσταλεί στον μισθωτή μια νέα, μόλις είναι διαθέσιμη.

Τρόπος επιστροφής των συσκευών

Ο μισθωτής θα πρέπει να συσκευάσει τους μετρητές ακολουθώντας τις οδηγίες συσκευασίας και χρησιμοποιώντας τα υλικά συσκευασίας που θα παραλάβει από τη Home Biology. Ο μισθωτής θα πρέπει να κρατήσει το αποδεικτικό αποστολής της εταιρείας courier, ώστε να μπορεί να εντοπιστεί το δέμα αν χαθεί ή καθυστερήσει να επιστραφεί.

Επιστροφή συσκευής σε κακή ή ελαττωματική κατάσταση

Σε περίπτωση που κάποια συσκευή επιστραφεί στη Home Biology με εμφανή σημάδια κακομεταχείρισης (γδαρσίματα, σπασμένα μέρη κλπ), ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να καταβάλει αποζημίωση για την επισκευή ή την αντικατάσταση της συσκευής μέχρι την αξία πώλησης της. Σε περίπτωση άρνησης, η Home Biology θα ασκήσει άμεσα τα νόμιμα δικαιώματα της.

Καθυστερημένη ή μη επιστροφή των συσκευών

Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρήσει τη συμφωνηθείσα διήμερης ή εβδομαδιαία διάρκεια ενοικίασης (ενδεχόμενη καθυστέρηση θα δημιουργήσει πρόβλημα σε άλλους πελάτες με τους οποίους θα έχει κανονιστεί να παραλάβουν τον μετρητή ακτινοβολίας μετά τη λήξη της δικής του περιόδου ενοικίασης). Σε περίπτωση που επιθυμεί να κρατήσει τις συσκευές για περισσότερο διάστημα, ο μισθωτής θα πρέπει να ενημερώσει τη Home Biology το συντομότερο δυνατόν για να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα εκμίσθωσης των συσκευών. Σε περίπτωση καθυστερημένης αποστολής των συσκευών, θα υπάρξει επιπλέον χρέωση 10 ευρώ για κάθε επιπλέον ημέρα. Σε περίπτωση άρνησης, η Home Biology θα ασκήσει άμεσα τα νόμιμα δικαιώματα της, εξωδίκως και δικαστικώς. Σε περίπτωση μη επιστροφής των συσκευών, ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει την Home Biology για την πλήρη αξία πώλησης τους. Σε περίπτωση άρνησης, η Home Biology θα ασκήσει άμεσα τα νόμιμα δικαιώματα της, ως κύριοι του πράγματος, μέσω της διεκδικητικής αγωγής (1094 επ. του Αστικού Κώδικα), ως νομείς του πράγματος, βάσει των διατάξεων της νομής (974 επ. του Αστικού Κώδικα), αλλά και με αγωγές του Ενοχικού Δικαίου, των αδικοπραξιών και του αδικαιολόγητου πλουτισμού.

Έλεγχος κατάστασης των συσκευών μετά την επιστροφή τους

Η Home Biology υποχρεούται να ελέγχει τις συσκευές, όταν επιστρέφονται με την πραγματοποίηση μετρήσεων σε προκαθορισμένα σημεία ή/και την χρήση βαθμονομημένων μετρητών. Αν διαπιστωθεί απόκλιση >5% από τις κανονικές τιμές μέτρησης η συσκευή αποστέλλεται στον κατασκευαστή για έλεγχο ή/και βαθμονόμηση (μετρητές Gigahertz). Ο μετρητής Radex RD1212 είναι αυτοελεγχόμενος. Ο μετρητής Corentium Home απαιτεί επαναβαθμονόμηση κάθε 10 χρόνια οπότε και αποστέλλεται στον κατασκευαστή (Corentium Norway).

Νομή και Κυριότητα των συσκευών

Η νομή και η κυριότητα των συσκευών που εκμισθώνονται ανήκει πάντα στην Home Biology και δεν μεταβιβάζεται στον μισθωτή κατά την διάρκεια την εκμίσθωσης τους. Ο μισθωτής δεν έχει το δικαίωμα να πουλήσει, υπενοικιάσει ή να μεταβιβάσει σε τρίτο πρόσωπο τις συσκευές, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Home Biology.

Ανωτέρα Βία

Η Home Biology δεσμεύεται από τους παραπάνω όρους και οφείλει να αποστέλλει τις συσκευές στον συμφωνηθέντα χρόνο ή στον πλησιέστερο δυνατό με το συμφωνηθέντα και να παρέχει εγκαίρως όλες τις απαραίτητες οδηγίες και πληροφορίες για τη σωστή χρήση της ενοικιαζόμενης συσκευής. Η Home Biology δεν υπέχει ευθύνη για αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής ή τυχόν υπερημερία στην εκπλήρωσή της που οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Αποδοχή όρων

Οι παραπάνω όροι ισχύουν και σε περίπτωση μελλοντικής ενοικίασης συσκευών από τον ίδιο μισθωτή (δωρεάν ή με χρέωση), εκτός αν συμφωνηθεί μεταξύ του μισθωτή και της Home Biology η αλλαγή των όρων πριν την εκ νέου αποστολή. Η ισχύουσα νέα ημερομηνία αποστολής και η νέα τιμή εκμίσθωσης θα μπορούν να διασταυρωθούν από τα αποδεικτικά αποστολής της εταιρείας courier και τις σχετικές αποδείξεις/τιμολόγια.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παραπάνω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει εξ αυτού υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών.

Τιμές προϊόντων

Οι τιμές που αναφέρονται στον Ιστότοπο είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ.

Η Home Biology επιφυλάσσει το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών που εφαρμόζονται στα προϊόντα του Site του σε οποιαδήποτε στιγμή, αλλά δεσμεύεται να εφαρμόσει τις τιμές που αναγράφονταν στον Ιστότοπο κατά τη στιγμή της παραγγελίας σας.

Δωρεάν συστημένη παράδοση προϊόντων εντός Ελλάδας

Όλα τα προϊόντα μας παραδίδονται δωρεάν εντός Ελλάδος.

Για παραγγελίες εκτός Ελλάδος, θα υπάρχει κάποια έξτρα χρέωση για την οποία θα ενημερωθείτε με e-mail εντός 24 ωρών μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Η χρέωση θα βασίζεται στην εταιρεία Courier με την οποία συνεργαζόμαστε (Γενική Ταχυδρομική).

Η αποστολή των προϊόντων είναι συστημένη, δηλαδή παραδίδονται προσωπικά στον παραλήπτη, αποκλείοντας το ενδεχόμενο κλοπής τους μετά την παράδοση τους στις κατοικίες.

Διαθεσιμότητα και χρόνος παράδοσης

Τα προϊόντα συνήθως παραδίδονται μέσα σε 5-10 εργάσιμες ημέρες. Οι προθεσμίες παράδοσης είναι ενδεικτικές και μπορούν ενδεχομένως να τροποποιηθούν.

Διεκπεραιώνουμε την παραγγελία σας μέσα στο πλαίσιο των διαθέσιμων αποθεμάτων μας.

Προσπαθούμε πάντα να υπάρχει απόθεμα σε μπογιές και μεμβράνες ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης. Δεν τηρείται απόθεμα στα υφάσματα ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης, τα οποία έρχονται από τον προμηθευτή, κομμένα στις διαστάσεις της εκάστοτε παραγγελίας.

Σε περίπτωση μη λήψης του δέματος στις αναφερόμενες προθεσμίες, μια έρευνα πραγματοποιείται προς τον μεταφορέα και διαρκεί ως και 15 ημέρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, καμία αποζημίωση ή επαναποστολή δεν θα μπορεί να λάβει χώρα. Η Home Biology δεν θα μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο των συνεπειών που οφείλονται σε καθυστέρηση παράδοσης ή απώλεια του δέματός σας εκ μέρους του μεταφορέα.

Η Home Biology διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μια παραγγελία και να επιστρέψει στον πελάτη το ποσό που έχει καταβάλλει (π.χ. για λόγους έλλειψης / κατάργησης / αύξησης τιμής προϊόντος κ.α.).

Πραγματοποίηση αγορών

Η παραγγελία των προϊόντων πραγματοποιείται online ή τηλεφωνικά.

Αν προχωρήσετε στην παραγγελία online, αφού ολοκληρώσετε τις αγορές σας, οδηγήστε στην σελίδα "η τσάντα αγορών σας" και τσεκάρετε το κουτάκι με την ένδειξη «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» . Στη συνέχεια επιλέγετε έναν από τους 3 τρόπους πληρωμής και συμπληρώνετε τα στοιχεία σας.

Τρόποι πληρωμής

Για τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής διαβάστε αναλυτικά το άρθρο μας εδώ.

Απόδειξη αγοράς

Η νόμιμη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς εκδίδεται από την Home Biology και αποστέλλεται μαζί με προϊόντα ή στέλνεται ξεχωριστά ηλεκτρονικά και με ΕΛΤΑ (σε περίπτωση αποστολής απευθείας από τις αποθήκες προμηθευτή).

Πληροφορίες προϊόντων

Οι φωτογραφίες που απεικονίζουν τα προϊόντα είναι ενδεικτικές και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να λειτουργήσουν δεσμευτικά για την HomeBiology. Επιπλέον, όσον αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις περιγραφές των προϊόντων που προέρχονται από τους συνεργάτες ή τους προμηθευτές μας, η Home Biology απαλλάσσεται κάθε ευθύνης, όσον αφορά στην ισχύ του περιεχομένου τους.

Ασφάλεια προϊόντων

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τον ασφαλή χειρισμό και την εγκατάσταση των προϊόντων και την τήρηση των οδηγιών ασφαλείας, οι οποίες αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας ή/και αποστέλλονται μαζί με τα προϊόντα.

Οι μπογιές και το πλέγμα ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης είναι αγώγιμα υλικά και πρέπει να γειώνονται. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την σωστή γείωση των προϊόντων η οποία θα πρέπει να γίνει από έναν ηλεκτρολόγο να την κάνει ηλεκτρολόγος με βάση τον νέο κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων HD384. Η γείωση πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην αφαιρείται εύκολα (π.χ. από παιδιά που παίζουν, κατοικίδια ζώα). Ο πελάτης θα πρέπει να επιθεωρεί οπτικά την γείωση για τυχόν ζημιές τακτικά.

Η Home Biology δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν από την λανθασμένη χρήση των προϊόντων της. Μέχρι σήμερα δεν έχει καταγράφει κανένα σχετικό ατύχημα. Ωστόσο, σε περίπτωση ατυχήματος λόγω της χρήσης των υλικών ο πελάτης δεν θα θεωρήσει υπεύθυνη την Home Biology.

Εγγυήσεις προϊόντων

Η διάρκεια της εγγύησης των προϊόντων είναι:

  • 2 χρόνια για τους μετρητές ακτινοβολίας της Gigahertz
  • 2 χρόνια για τον μετρητή Cοrentium Home
  • 1 χρόνος για τους μετρητές ραδιενέργειας της Quartarad
  • 1 χρόνος για τον μετρητή Trifield TF2

Πλρηφορίες για την διάρκεια εγγύησης σε όσα προιόντα δεν αναφέρονται παραπάνω, θα βρείτε στις σελίδες τους.

Η εγγύηση δεν εφαρμόζεται για την επισκευή βλαβών που προέρχονται από εξωτερική αιτία (π.χ. ατύχημα, χτύπημα, κεραυνό, ηλεκτρικές μεταπτώσεις...), χρήση ή εγκατάσταση που δεν συμφωνούν με τους ορισμούς του κατασκευαστή, μη τήρηση των οδηγιών για την καλή συντήρηση της συσκευής, εμπορική ή συλλογική χρήση και ακατάλληλη χρήση περιφερειακών, εξαρτημάτων ή αναλώσιμων. Η HomeBiologyδεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη σε περίπτωση που ο κατασκευαστής αρνηθεί αιτιολογημένα να εφαρμόσει την εγγύηση. Η εγγύηση δεν εφαρμόζεται, αν το μοντέλο η ο σειριακός αριθμός του υλικού έχει υποστεί αλλαγή.

Επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων

Αν το προϊόν είναι ελαττωματικό, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail ή τηλεφωνικώς εντός 24ώρου απ'την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος, για να γνωστοποιηθεί το αίτημα σας και ο λόγος της επιστροφής. Σε αντίθετη περίπτωση η επιστροφή δε θα γίνεται δεκτή. Το προϊόν δεν θεωρείται ελαττωματικό αν έχει μικρές φθορές στη συσκευασία του.

Στη συνέχεια μας το στέλνετε πίσω εντός 7 εργάσιμων ημερών και αφού ελέγξουμε το προϊόν, σας στέλνουμε ένα ίδιο χωρίς κανένα επιπλέον κόστος.

Θα πρέπει το προϊόν να μην φέρει φθορές ή βλάβες από υπαιτιότητα του κατόχου, πέραν του διαγνωσθένος ελαττώματος, και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) όλα τα παρελκόμενά του και πλήρη τη συσκευασία του.

Το προϊόν δεν θεωρείται ελαττωματικό, αν έχει υποστεί φθορά λόγω χρήσης ή υπαιτιότητας του αγοραστή.

Τα έξοδα αποστολής για τυχόν εύλογη και αιτιολογημένη επιστροφή των προϊόντων βαρύνουν την εταιρεία μας.

Σημειώνεται ότι δεν γίνονται δεκτές επιστροφές για λόγους αισθητικούς, λόγω μικροατελειών του υλικού ή λόγω ανάδειξης υπαρχουσών ατελειών/ανομοιομορφιών του τζαμιού, λόγω απόκλισης 1-3% στις διαστάσεις του υφάσματος κλπ.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων (DOA), και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοια συσκευή (κατάστασης και χαρακτηριστικών, κλπ), άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης αποκρούει βάσει του νόμου την αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, με τον τρόπο που αυτός κατέβαλε το τίμημα της αγοράς (δηλαδή με επιστροφή μετρητών σε περίπτωση που η αγορά είχε εξοφληθεί μετρητοίς, με ακύρωση χρέωσης χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας σε περίπτωση αγοράς με χρέωση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας κ.ο.κ.) με επιμέλεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Η επιστροφή θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών τόσο του προϊόντος όσο και του τιμήματος.

‘Αρνηση παραλαβής

Aποστολές που απορρίπτονται από τους παραλήπτες τους (πελάτες) και αποστέλλονται πίσω στην Home Biology (ή την MDCN Tech, YSHIELD, GIGAHERTZ, MOUNTFIELD κ.α. αναλόγως με τον αρχικό αποστολέα) ή καταστρέφονται – αυτό γίνεται εις βάρος του αρχικού αποστολέα, στην περίπτωση αυτή, της Home Biology.

Επομένως, είναι πολιτική της εταιρείας κατά την επιστροφή χρημάτων αυτών των παραγγελιών, να διατηρήσει το δικαίωμα παρακράτησης 20% από την τιμή οποιασδήποτε παραγγελίας που απορρίφθηκε κατά την τελική παράδοση για τη χρηματοδότηση όλων των πρόσθετων δαπανών που συνοδεύουν την απόρριψη της  παράδοσης. Εν ολίγοις, εφαρμόζεται ένα τέλος επαναφοράς. 

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την αγορά σας, αναιτιολογήτως, μέσα σε 14 δέκα ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει μόνο για πελάτες λιανικής.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης, η Home Biology επιβαρύνεται με τα αρχικά έξοδα αποστολής των προϊόντων, ενώ τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον καταναλωτή. Η αποστολή πρέπει να γίνει στην διεύθυνση αρχική αποστολής του προιόντος (έδρα Home Biology ή έδρα προμηθευτή ανάλογα με την περίπτωση).

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται και αποστέλλεται εγγράφως ή ηλεκτρονικά και η Ηome Biology είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση παραλαβής μόλις η δήλωση υπαναχώρησης περιέλθει σε αυτήν.

Η άσκηση του δικαιώματός σας υπαναχώρησης γίνεται συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας μας με email το σχετικό έντυπο υπαναχώρησης που θα βρείτε εδώ: https://www.home-biology.gr/images/UPLOADS/revocation.pdf

Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοινώσατε την απόφαση για υπαναχώρηση στον προμηθευτή.

Ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση (με ανέπαφη την ταινία ασφαλείας/αυτοκόλλητο). Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματός σας για υπαναχώρηση, θα σας επιστρέψουμε το ποσό που μας καταβάλατε εντός 14 ημερών από την ημέρα που ενημερωθήκαμε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε. Ωστόσο, τα χρήματα θα παρακρατώνται, μέχρι να λάβουμε πίσω τα αγαθά.

Προϊόν που επιστρέφεται με μεταφορέα της επιλογής του πελάτη, επιστρέφεται με κίνδυνο του πελάτη. Ο πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής και με τυχόν απομείωση της αξίας του προϊόντος για την διαπίστωση της οποίας η home biology ρητώς επιφυλάσσεται μέχρι την παραλαβή από αυτή του επιστρεφόμενου εμπορεύματος. Εφόσον παραληφθεί το προϊόν και ελεγχθεί για τυχόν απομείωση της αξίας αυτού, θα επιστρέφεται στον πελάτη κάθε χρηματική υποχρέωση προς αυτόν με τον τρόπο με τον οποίο αυτή η καταβολή διενεργήθηκε από τον πελάτη, εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί με αυτόν.

Παρακαλούμε κρατήστε την απόδειξη αποστολής της δήλωσης και των εμπορευμάτων.

Σας συμβουλεύουμε να επιστρέψετε το προϊόν ως συστημένο δέμα και να επιλέξετε ενδεχομένως αποστολή δηλωμένης αξίας που να αντιπροσωπεύει το κόστος των προϊόντων που αποστέλλετε. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας από τις μεταφορικές υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή πραγματοποιείται με ευθύνη του Πελάτη.

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης

1.Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη (κλειστή) και να περιλαμβάνει το αρχικό του περιεχόμενο (εξαρτήματα, οδηγίες χρήσης κτλ.). Χρήση του προϊόντος στην περίπτωση μηχανήματος συνιστά π.χ.: η αποσφράγιση, η εγκατάσταση, η θέση σε λειτουργία, η τοποθέτηση συστατικών μερών πάνω στο προϊόν.

Επομένως, αναιτιολόγητη επιστροφή μηχανημάτων δεν είναι δυνατή, εφόσον έχει ανοιχτεί η ταινία και το κουτί. Με την αποσφράγιση ενός μηχανήματος, λόγω της φύσης του και του ευαίσθητου λογισμικού του επέρχεται πλήρης απώλεια της αξίας του, δεν μπορεί να εξακριβωθεί αν έχει χρησιμοποιηθεί ή αλλοιωθεί και δεν μπορεί να διατεθεί περαιτέρω σε άλλον καταναλωτή. Το ίδιο ισχύει και για κλωβούς Faraday, θωρακισμένους χαρτοφύλακες κ.α. λόγω του ενδεχόμενου κακόβουλης χρήσης κατά περίπτωση (π.χ. πραγματοποιήση πειράματων ή μεμονωμένων εργασιών θωράκισης / προστασίας). 

Στην περίπτωση μπογιάς και σχετικών προϊόντων (κόλλα, αστάρι), χρήση συνιστά η αποσφράγισή τους.

2. Από το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης εξαιρούνται αγαθά που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ο πελάτης έχει ορίσει ή σύμφωνα με τις προσωπικές του απαιτήσεις και προσωπικές εξατομικεύσεις. Επομένως, μεμβράνες, πλέγματα, κουρτίνες που κόβονται σύμφωνα με την παραγγελία σας ή εξατομικευμένοι κλωβοί και rack Faraday δεν μπορούν να επιστραφούν.

3. Από το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης εξαιρούνται αγαθά που αποτελούν είδη υγεινής, δηλαδή ρούχα και όλα τα προιόντα της κατηγορίας "Προστασία Ύπνου", καθώς και σάουνες στις οποίες έχει γίνει ήδη χρήση.

Σάουνες Clearlight

Η Home Biology δεν προμηθεύει τις σάουνες Clearlight. Τις παρουσιάζει μέσω της ιστοσελίδας της  και φέρνει σε επαφή τους πελάτες με την εταιρεία, λαμβάνοντας προμήθεια σε περίπτωση πώλησης. Τα ακριβή και επικαιροποιημένα στοιχεία των σαουνών εμφανίζονται στην ιστοσελίδα https://www.clearlightsaunas.eu/ και η ιστοσελίδα μας δεν ευθύνεται για διαφοροποίησή των στοιχείων που παρουσιάζονται.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.


Υποστήριξη

Αναλυτικές περιγραφές προϊόντων και μηχανικός στη διάθεση σας για να σας λύσει κάθε απορία σχετικά με την χρήση των προϊόντων πριν και μετά την αγορά τους

Ηθικό εμπόριο

Μόνο προϊόντα αξιόπιστων εταιρειών, που τα έχουμε δοκιμάσει για την αποτελεσματικότητα τους και όχι οτιδήποτε “πουλάει“

Δωρεάν μεταφορικά

Παράδοση χωρίς χρέωση στον χώρο σας ή σε οποιοδήποτε κατάστημα Γενικής Ταχυδρομικής – Ισχύει εντός Ελλάδας, για όλες τις αγορές και ενοικιάσεις - Δεν ισχύει για ρούχα SHIELD

Παρακολούθηση παραγγελίας

Αποστολή tracking number με email / SMS για να γνωρίζετε κάθε στιγμή που βρίσκεται η παραγγελία σας

Εύκολη πληρωμή

Αντικαταβολή, τραπεζική κατάθεση / πληρωμή, πιστωτική κάρτα, μετρητά σε Viva Spot, Viva Wallet, Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay, Paypal

Πληρωμή σε δόσεις

Δυνατότητα πληρωμής σε 3 άτοκες δόσεις πληρώνοντας μέσω Klarna. Δείτε πως γίνεται.

H No1 εταιρεία μετρήσεων ακτινοβολίας στην Ελλάδα

Από το 2010, εκατοντάδες ιδιώτες, αλλά και οι μεγαλύτερες εταιρείες στη χώρα, μας έχουν εμπιστευτεί για την αξιόπιστη μέτρηση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων από μηχανικό και την μείωση της επιβάρυνσης από ακτινοβολίες.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2108081912
Δευ-Παρ 09:00-19:00

Φόρμα Επικοινωνίας

Φόρτωση...

Θέλετε να μη χάνετε είδηση;


Εγγραφείτε στο newsletter μας!

0
Shares